VNDirect bất ngờ tụt hạng

Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra mắt xếp hạng thị phần môi giới quý II/2018. VNDirect bất ngờ tụt xuống địa điểm thứ 3 trong Top 10 doanh nghiệp chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX, giảm 1 bậc so có quý trước đây.
SSI vãn dẫn đầu trên sàn HNX, nhưng bị VNDirect soán ngôi trên sàn UPCoM
SSI vãn dẫn đầu thị phần môi giới trên sàn HNX, nhưng bị VNDirect soán ngôi trên sàn UPCoM

Trên phân khúc cổ phiếu niêm yết quý II/2018, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX lần lượt là SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), VNDirect.

Trong đó, SSI chiếm 11,18% giá trị chuyển nhượng toàn phân khúc, thứ hai là SHS có 9,52% và VNDirect có 8,49%.

VNDirect tuy tụt xuống vị trí thứ 3 trên sàn HNX, nhưng lại vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới trên phân khúc UPCoM có thị phần chiếm 11,54% giá trị chuyển nhượng toàn phân khúc.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) từ vị trí thứ 4 đã vươn lên vị trí thứ 2 có thị phần 10,51%. Trong khi đó, thị phần môi giới của SSI giảm từ vị trí thứ 1 (12,26%) trong quý I xuống vị trí thứ 3 (8,66%) trong quý II/2018.

Trên phân khúc trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) vẫn bao gồm: VCSC, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS), Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

Thị phần môi giới quý II/2018 trên HSX:

Sàn HNX:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

11.18%

2

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

9.52%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.49%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.07%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.38%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

6.78%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

5.28%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.66%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.72%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.56%

Sàn UPCoM:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

11.54%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

10.51%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

8.66%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

6.30%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

5.14%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

4.78%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

4.74%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

4.58%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.96%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3.82%

Trái phiếu::

STT

Thành viên

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Nhóm có thị phần trên 10%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

3

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Nhóm có thị phần dưới 5%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

8

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management(Việt Nam)

9

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net