VIB đạt lợi nhuận 1.151 tỷ đồng nửa đầu năm 2018

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (Mã chứng khoán: VIB) vừa ra mắt kết quả vận hành 6 tháng đầu năm 2018 chưa kiểm toán.

Các chỉ tiêu kinh doanh, từ lợi nhuận đến huy động vốn, cho vay, các vận hành kinh doanh cốt lõi khác, kiểm soát nợ xấu của VIB đều đạt được kết quả rất tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 201% so có cộng kỳ năm 2017. Đây là kết quả của việc doanh thu ròng đạt 2.701 tỷ đồng, tăng 56% so có cộng kỳ, trong khi kinh phí vận hành chỉ ở mức 1.316 tỷ đồng, tăng 16%. Mặt khác, có chất lượng tín dụng liên tục được cải thiện, kinh phí dự phòng được duy trì ở mức thấp là 234 tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng của VIB đạt 91.700 tỷ đồng, huy động vốn đạt 83.168 tỷ, hai chỉ số này tăng 8,94% và 7,1% tương ứng so có đầu năm.

Các chỉ số an toàn đang được VIB quản trị nghiêm ngặt, có mật độ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 40,7% (so có quy định tối đa là 45%), LDR 75,7% (so có quy định tối đa 80%) và mật độ nợ xấu của ngân hàng ở mức 2,3%. Hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng duy trì ở mức cao 12,5%, có mức vốn chủ có đạt 9.669 tỷ. Hệ số hiệu quả kinh phí/ doanh thu (CIR) giảm từ 65% xuống còn 49%.

Đóng góp quan trọng nhất vào sự tăng trưởng diện tích và lợi nhuận của VIB là vận hành ngân hàng phân phối lẻ. Quy mô dư nợ cho vay cá nhân của VIB đang ở nhóm cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần. VIB tiếp tục ở địa điểm số 1 toàn ngành về giải ngân mới cho vay xe hơi trong 6 tháng đầu năm có trên 30% thị phần.

VIB cũng đang đứng đầu phân khúc về tốc độ tăng trưởng cho vay mua nhà cá nhân, có mật độ tăng trưởng là 78%, tập trung chủ yếu vào cho vay nhà có số hồng, sổ đỏ và cho vay sửa chữa nhà.

Mô hình kinh doanh bảo hiểm chuyên biệt cũng đã giúp VIB tăng doanh số phân phối mới bảo hiểm 151% so có cộng kỳ năm 2017, và là 1 trong 3 ngân hàng có thị phần phân phối bảo hiểm nhân thọ cao nhất phân khúc.

VIB đang là 1 trong các ngân hàng có năng suất lao động cao nhất toàn ngành, trung bình mỗi nhân viên VIB có về hơn 230 triệu đồng lợi nhuận trước thuế cho ngân hàng trong 6 tháng đầu năm nay.

Về triển vọng kinh doanh, VIB tiên liệu lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 có thể vượt 2,500 tỷ, cao hơn 25% so có chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao từ đầu năm.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net