VCBS trở thành thành viên phái sinh thứ 9

Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận qui định thành viên chuyển nhượng phân khúc chứng khoán phái sinh đối có Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).
Thành thành viên phân khúc chứng khoán phái sinh cần cung cấp một vài đề nghị về vốn điều lệ và tình hình tài chính.
Thành thành viên phân khúc chứng khoán phái sinh cần cung cấp một vài đề nghị về vốn điều lệ và tình hình tài chính.

VCBS có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt ở Hà Nội cộng 2 chi nhánh, 6 văn phòng đại diện và 3 phòng chuyển nhượng ở một vài tỉnh đô thị lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang,…

Trước khi trở thành thành viên chuyển nhượng phái sinh, VCBS được phép thực hiện một vài nghiệp vụ môi giới và giải đáp đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tự doanh và giải đáp tài chính doanh nghiệp.

Như vậy, VCBS đã trở thành thành viên chuyển nhượng phái sinh thứ 9 của HNX. Các doanh nghiệp chứng khoán thành viên phái sinh khác gồm Công ty cổ phần chứng khoán đô thị Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt, Công ty cổ phần chứng khoán MB, Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam và Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Theo HNX, một vài doanh nghiệp chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên phân khúc chứng khoán phái sinh cần cung cấp một vài đề nghị về vốn điều lệ và tình hình tài chính.

Ngoài ra, một vài thành viên cần có hạ tầng công nghệ tài liệu cung cấp quy định về hạ tầng công nghệ tài liệu kết nối đến HNX và chắc chắn đề nghị kết nối có hệ thống chuyển nhượng chứng khoán phái sinh của HNX.

Các doanh nghiệp chứng khoán, ngân hàng là thành viên phái sinh cũng phải có phần mềm phục vụ chuyển nhượng, chi trả cung cấp đề nghị kỹ thuật; cung cấp một vài quy định về quy trình nghiệp vụ và đã đi vào hoạt động một vài bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Một điều kiện nữa là phải có trang tài liệu điện tử chắc chắn thực hiện việc mở bán tài liệu chuyển nhượng chứng khoán phái sinh và tài liệu mở bán của doanh nghiệp chứng khoán.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net