Vàng Phú Nhuận đạt gần 6.500 tỷ doanh thu trong 5 tháng

Công ty cổ phần Vang bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ, sàn HOSE) cho biết, 5 tháng vừa qua, Công ty đạt tổng doanh thu dao động 6.489 tỷ đồng, tăng 34,1% so có cộng kỳ và đạt 46,1% kế hoạch năm.
Doanh thu bán lẻ của PNJ trong 5 tháng đầu năm đạt doanh thu bán lẻ đạt 4.763 tỷ đồng
Doanh thu bán lẻ của PNJ trong 5 tháng đầu năm đạt doanh thu bán lẻ đạt 4.763 tỷ đồng

Trong đây, doanh thu bán lẻ đạt 4.763 tỷ đồng, tăng 36% so có cộng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 1.149 tỷ đồng và đạt 46,4% kế hoạch cả năm. Những con số này đã góp phần đưa tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp lên hơn 580 tỷ đồng và đạt 52,7% kế hoạch cả năm.

Ngoài ra, Công ty cũng có ý kiến về việc bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PNJ đã bị Cơ quan điều tra ra chọn lọc khởi tố về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong thời gian làm Trưởng ban kiểm soát Ngân Hàng Đông Á. Theo đây, PNJ cho biết không có liên quan trách nhiệm pháp lý đối có vụ án của DAB. Cụ thể là:

Trong thời gian giữ vai trò Trưởng ban kiểm soát DAB, bà Cúc nhân danh là Cổ đông độc lập của Ngân hàng Đông Á chứ không phải là đại diện do PNJ đề cử.

Bà Cúc đã không còn giữ địa điểm Phó Tổng giám đốc của PNJ từ ngày 31/5/2017. Đồng thời, bà Cúc cũng đã có đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị PNJ từ 11/6/2018, giai đoạn này có vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị, việc bà Cúc từ nhiệm cũng sẽ không ảnh hưởng đến làm việc của Công ty PNJ cũng như của Hội đồng quản trị.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net