Ủy ban chứng khoán ký hợp tác với Deloitte Việt Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác GĐ 2018-2020.
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán và Bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Deloitte Việt Nam đại diện cho hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác
Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán và Bà Trần Thị Thúy Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty Deloitte Việt Nam đại diện cho hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban chứng khoán và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký kết một số Thỏa thuận Hợp tác vào năm 2012, năm 2016 có các kết quả đạt được tốt đẹp.

Tiếp nối thành công từ các thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, Ủy ban chứng khoán và Công ty Deloitte Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hợp tác năm 2018 – 2020 có các nội dung hợp tác tập trung vào 2 lĩnh vực quan trọng: kế toán kiểm toán và quản trị doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán cũng đã đề cao sự hợp tác của Công ty Deloitte Việt Nam trong việc đào tạo đội ngũ công chức của Ủy ban chứng khoán, giúp tăng cường kiến thức thực ở về lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong thời gian vừa qua cũng như chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Với thỏa thuận hợp tác lần này, hình thức triển khai sẽ linh hoạt hơn để chắc chắn thích hợp có mục tiêu quản lý của Ủy ban chứng khoán và Công ty Deloitte Việt Nam.

Theo đây, Ủy ban chứng khoán và Công ty Deloitte Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai một số hình thức đào tạo bao gồm cử công chức Ủy ban chứng khoán thực tập thực ở phân phối thời gian không liên tục ở Công ty Deloitte Việt Nam.

Ngoài ra, 2 bên cũng tổ chức một số buổi hội thảo đào tạo về các nội dung liên quan đến lĩnh vực kế toán kiểm toán và quản trị doanh nghiệp đã được hai bên thống nhất.

Ủy ban chứng khoán và Công ty Deloitte Việt Nam cộng nhau phối hợp để triển khai, quản lý và phân tách hiệu quả một số chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từ đây tăng cường sự hợp tác càng ngày càng nghiêm ngặt và hiệu quả hơn giữa hai bên.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net