Tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2018

Bộ Tài chính cho biết, chuẩn bị trong trong dao động thời gian từ ngày 7 – 21/9/2018 sẽ tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018 có chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.
Diễn đàn tài chính
Diễn đàn Tài chính là sự kiện vượt bậc trong năm. (Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017)

Diễn đàn Tài chính Việt Nam là sự kiện lớn vượt bậc trong năm, nhằm tạo không gian trao đổi, trao đổi và phân tách hiện trạng tài chính quốc gia ở Việt Nam trong sự đồng bộ có phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; nhận diện mối quan hệ tác động hai chiều giữa tái cấu trúc tài chính quốc gia và 1 số mục tiêu phát triển; từ đây đề xuất biện pháp nhằm tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đến phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Năm ngoái, Diễn đàn Tài chính Việt Nam có chủ đề “Cải 1 sốh tài chính công hướng đến phát triển bền vững”, đã lôi kéo gần 200 đại biểu là 1 số nhà quản lý, hoạch định chính sách bán hàng, nhà khoa học, chuyên gia, cùng đồng công ty trên cả nước thuộc 1 số lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính. Đồng thời, Diễn đàn còn có sự tham dự của 1 số đại biểu đến từ nhiều tổ chức quốc tế gồm Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức, Viện Nghiên cứu chính sách bán hàng Nhật Bản, Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức.

Diễn đàn đã tập trung trao đổi, làm rõ 1 số vấn đề trọng tâm gồm: vai trò của tài chính công trong phát triển bền vững và sự cần thiết phải đổi mới tài chính công cho phát triển bền vững; nhận diện và đánh giá các gặp khó, thách thức, rủi ro đang đặt ra có nền tài chính công của Việt Nam trong bối cảnh cần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững; làm rõ xu thế và bí kíp của 1 số nước trong cải 1 sốh, đổi mới tài chính công nhằm mục tiêu phát triển bền vững, qua đây, rút ra 1 số bài học cho Việt Nam trên 1 số mặt như quản lý chi ngân sách, thu ngân sách và quản lý nợ công…

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net