Thực hiện phân luồng trong quy trình cấp C/O ưu đãi

Từ ngày 15/8/2018, sẽ thực hiện việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi.
B
Bộ Công thương sẽ phân luồng xanh và luồng đỏ trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Ảnh minh họa

Đây là quy định ở Thông tư 15/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành. Theo đây, sẽ phân luồng xanh và luồng đỏ. Để được ứng dụng chế độ luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi, thương nhân cần đạt được tiêu chí sau: thương nhân được Bộ Công thương công nhận là công ty xuất khẩu danh tiếng, hoặc được Bộ Tài chính công nhận là công ty ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Ngoài ra, thương nhân cung cấp những điều kiện: không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm yêu cầu xét duyệt chế độ luồng xanh; có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) đầy đủ để chắc chắn chứng minh tính chính xác của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ theo quy định ở Nghị định số 31/2018/NĐ-CP; thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn) và có tần suất yêu cầu cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

Ưu tiên của chế độ luồng xanh gồm: ưu tiên về nộp chậm chứng từ, ưu tiên về thời gian cấp C/O ưu đãi và ưu tiên về kiểm tra thực ở hàng hóa và cơ sở sản xuất.

Về chế độ luồng đỏ, mặt hàng bị ứng dụng chế độ luồng đỏ được xác định theo tiêu chí sau: mặt hàng có nguy cơ cao gian lận xuất xứ hàng hóa để lẩn tránh nhữngh thức phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu hoặc hưởng lợi từ cam đoan thuế quan ưu đãi mà nước nhập khẩu dành cho Việt Nam, hoặc mặt hàng có lượng C/O thuộc diện điều tra xác minh xuất xứ hàng hóa tăng đáng kể và bất thường theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net