Thu gần 10 nghìn tỷ qua đấu giá trên HNX trong 5 tháng

Theo Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 5 tháng đầu năm, HNX đã tổ chức 19 phiên đấu giá, tổng giá trị cổ phần phân phối được đạt hơn 9,8 nghìn tỷ đồng.
Kiểm tra kết quả đấu giá ở HNX
Kiểm tra kết quả đấu giá ở HNX

Trong số 1 số phiên đấu giá trong 5 tháng đầu năm có 13 phiên đấu giá thoái vốn, 5 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 627 triệu cổ phần, tương đương có mật độ thành công đạt 63%.

Riêng tháng 5/2018, ở HNX chỉ diễn ra 2 phiên đấu giá trong đây có 1 phiên đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng doanh nghiệp hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (Vietnam Airlines) và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam ở Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Mặc dù chỉ có 1 phiên đấu giá thoái vốn nhưng khối lượng chào phân phối đạt 10,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt 14,99 triệu cổ phần, gấp 1,4 lần khối lượng chào phân phối. Kết quả phiên đấu giá thoái vốn đã phân phối hết 100% số cổ phần chào phân phối, tương ứng 10,5 triệu cổ phần.

Trong khi đây, phiên đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ phân phối được 0,07% tổng số quyền mua chào phân phối, tương ứng khối lượng 262 nghìn quyền mua.

Thống kê 1 số doanh nghiệp đấu giá ở HNX tháng 5/2018

STT

Tên doanh nghiệp

Số cổ phần

chào phân phối

(cổ phần)

Số cổ phần phân phối được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần phân phối được (đồng)

1

Tổng doanh nghiệp hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines)

371.533.127

262.000

1.578.812.000

2

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

10.500.000

10.500.000

107.718.000.000

Danh sách 1 số phiên đấu giá tháng 6/2018

STT

Doanh nghiệp phân phối đấu giá

Số lượng

chào phân phối

(cổ phần)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

20.563.400

11/06/2018

18/06/2018

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net