Thị trường chứng khoán: Tính “hai mặt” của tự doanh

Nếu như cuối năm 2017, 1 vài doanh nghiệp chứng khoán ghi nhận các khoản lãi không nhỏ từ tự doanh thì việc phân khúc giảm mạnh cả về điểm số và thanh khoản đã khiến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp chứng khoán bị làm việc tự doanh bào mòn đáng kể trong quý II/2018.

“Tội đồ” tự doanh

Sau khởi đầu đầy lạc quan trong quý I có đà tăng trưởng hàng chục, hàng trăm phần trăm so có cộng kỳ 2017, lợi nhuận của khối doanh nghiệp chứng khoán trong quý II đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ diễn biến điều chỉnh mạnh của chỉ số chứng khoán bắt từ tháng 4 đến nay, đặc biệt là có 1 vài doanh nghiệp có làm việc tự doanh mạnh.

Tại Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), sau khi có sự bứt phá thị phần trên sàn HOSE trong quý II/2018 lên đến 23%, báo cáo tài chính doanh nghiệp mẹ vừa mở bán cho biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt 871,9 tỷ đồng, tăng 19,3% so có nửa đầu 2017. Tuy nhiên, kết quả này hầu như là nhờ mức tăng trưởng đến 45,9% trong quý I, còn riêng quý II, lợi nhuận trước thuế của SSI giảm 2,4% so có cộng kỳ, đạt 392,7 tỷ đồng.

Dù lãi đa số khoản mục như đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 58,8% (đạt 163,5 tỷ đồng), lãi cho vay và phải thu tăng 62% (201 tỷ đồng) và doanh thu môi giới tăng 83% (340,3 tỷ đồng… nhưng do khoản mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận khoản lỗ 92,9 tỷ đồng đã kéo lùi hiệu quả kinh doanh của SSI so có cộng kỳ.

Tính đến ngày 31/6/2018, danh mục FVTPL của SSI đang có giá trị phân khúc 1.633,8 tỷ đồng, giảm 10,4% so có giá gốc. Một số khoản đầu tư giảm giá mạnh có thể kể đến như DBC giảm 190,9 tỷ đồng (giảm 24%), ELC giảm 88,3 tỷ đồng (giảm 53,8%), FPT giảm 153,4 tỷ đồng, (giảm 14,4%)…

Cũng trong Top10 doanh nghiệp chứng khoán có thị phần danh tiếng trên HOSE nửa đầu năm 2018 có 7,5%, Công ty Chứng khoán VNDirect (VND) cũng báo lợi nhuận trước thuế giảm 20% so có cộng kỳ trong quý II, đạt 109,9 tỷ đồng.

Tương tự SSI, doanh thu môi giới của VND tăng tới 70% so có cộng kỳ, nhưng tự doanh lại chịu lỗ. Danh mục FVTPL của VND đến cuối quý II đã giảm 12,1% so có giá trị sổ sách. Nếu như lãi của khoản mục này chỉ đạt 76,2 tỷ đồng thì ngược lại, phần lỗ lên đến 106,6 tỷ đồng, phải trích lập dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất 7,3 tỷ đồng. Bên cạnh đấy, doanh thu đại lý, doanh thu bảo lãnh phát hành của VND cũng giảm 86% (từ 5,3 tỷ đồng xuống còn 746 triệu đồng), doanh thu giải đáp đầu tư giảm 81,4%…

Tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS), lợi nhuận trước thuế quý II giảm đến 25% so có cộng kỳ năm trước, chủ yếu do khoản đầu tư FVTPL lỗ ròng 4,9 tỷ đồng (cộng kỳ lãi 7,1 tỷ đồng), cộng lãi làm việc môi giới giảm mạnh chỉ còn 4,4 tỷ đồng (cộng kỳ đạt 10,6 tỷ đồng). Mức giảm sâu của quý II khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm giảm 10% so có nửa đầu năm 2017 và mới đã đi vào hoạt động 41,8% kế hoạch năm.

Sụt giảm mạnh nhất về lợi nhuận trong Top10 doanh nghiệp chứng khoán có thị đa số nhất phân khúc là Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Báo cáo tài chính quý II doanh nghiệp này vừa mở bán cho biết, lợi nhuận trước thuế giảm tới 86,6% so có cộng kỳ 2017, chỉ đạt 17,4 tỷ đồng.

“Tội đồ” khiến lợi nhuận của SHS suy giảm chính là khoản đầu tư FVTPL, khi mức lãi giảm 18,3% trong khi khoản lỗ tăng 5,4%, cộng gánh nặng kinh phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất và kinh phí đi vay lên đến 47,7 tỷ đồng (cộng kỳ 2017 hoàn nhập 27,7 tỷ đồng), trong khi 1 vài mảng doanh thu khác như môi giới, lưu ký, lãi cho vay – phải thu, giải đáp đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ đã ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) thậm chí còn báo lỗ trước thuế 17 tỷ đồng trong quý II cũng bởi khoản đầu tư FVTPL lỗ ròng 43,2 tỷ đồng, bên cạnh kinh phí dự phòng, lãi vay, kinh phí quản lý tăng. Cùng kỳ năm trước, ACBS lãi trước thuế đến 65 tỷ đồng và trong quý đầu năm nay, Công ty cũng đã bứt phá mạnh mẽ có lợi nhuận trước thuế tăng 151%.

Tại 1 số doanh nghiệp chứng khoán khác như Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC), Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCI), dù lợi nhuận vẫn tăng, nhưng so có sự đột biến của quý I/2018, mật độ tăng trưởng cũng đã giảm đáng kể.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSI) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Quân đội (MBS) nằm trong số ít đi ngược phân khúc khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận cao.

Tại BSI, chênh lệch lãi/lỗ từ 1 vài khoản FVTPL tăng 57% trong quý II/2018 và đạt 137,9 tỷ đồng cộng lãi cho vay, phải thu tăng 21,7% đã giúp lợi nhuận trước thuế tăng 40%, dù lãi môi giới giảm. Trong khi đấy, MBS cũng vừa báo lãi trước thuế tăng 11,7 lần, chủ yếu do chênh lệch lãi, lỗ 1 vài khoản đầu tư và trích lập, hoàn nhập dự phòng.

Dư nợ margin cũng giảm mạnh

Không ngoài dự đoán của 1 vài chuyên gia đánh giá và 1 vài nhà đầu tư, chỉ số chứng khoán giảm mạnh trong quý II đã khiến dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở nhiều doanh nghiệp chứng khoán giảm mạnh so có GĐ phân khúc đạt đỉnh vào cuối tháng 3/2018. Tính đến ngày 30/6/2018, tổng dư nợ cho vay ở 10 doanh nghiệp có thị phần top đầu trên HOSE là 26.998 tỷ đồng, giảm 15,1% so có cuối quý I.

Ghi nhận mức giảm mạnh nhất là HSC khi dư nợ đến 30/6/2018 chỉ còn 3.042 tỷ đồng, giảm 38% so có cuối quý I và giảm 34% so có đầu năm.

Tại SSI, dù tiếp tục dẫn đầu Top10 thị phần trên HOSE có dư nợ cho vay đến cuối quý II/2018 là 5.884 tỷ đồng, bỏ xa địa điểm thứ 2 của VCI có 4.391 tỷ đồng, nhưng trong quý vừa qua, dư nợ cho vay ở SSI cũng giảm 20,6%, về hiện chỉ tương đương đầu năm 2018.

Tại VND, HCM, SHS, MBS và ACBS, dư nợ cho vay margin đang thấp hơn so có thời điểm đầu năm. Chỉ FTS, VCI và BVS có dư nợ cho vay tăng.

Mặc dù dư nợ cuối quý II giảm mạnh nhưng tóm lại, mảng cho vay margin tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” cho 1 vài doanh nghiệp chứng khoán trong quý II. Tại SSI, lãi từ cho vay và phải thu trong quý II vẫn tăng 11,2% so có quý I, chiếm 23% tổng doanh thu làm việc.

Tại BVS, tăng trưởng lương từ lãi đạt 65% và chiếm 38,4% doanh thu làm việc. Tăng trưởng lương lãi ở SHS, VCI lần lượt là 4,7% và 2,1%.

Tuy vậy, nếu tình hình phân khúc không sớm khả quan trở lại, khoản mục này sẽ khó tránh sụt giảm và ảnh hưởng đến bức tranh lợi nhuận chung trong các quý thứ hai.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có đợt điều chỉnh mạnh nhất trong vòng gần chục năm trở lại đấy có trên 70% số cổ phiếu giảm giá trong quý II. Với đặc biệt kết quả làm việc kinh doanh có tính tương quan cao có diễn biến phân khúc, dù lợi nhuận của đa số doanh nghiệp chứng khoán đã bị ảnh hưởng, nhưng tóm lại chưa có nhiều hệ quả đáng ngại.

Nhờ sự tích cực của quý I/2018 mà tính chung 6 tháng, mật độ đã đi vào hoạt động kế hoạch lợi nhuận ở 1 số doanh nghiệp chứng khoán như VCI, MBS, HSC, FPTS đã lên đến trên 50%. Cá biệt BSI đã đã đi vào hoạt động kế hoạch chỉ sau nửa đầu năm.

Sau chuỗi giảm điểm, việc định giá chung của VN-Index và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã về mức quyến rũ, trong khi doanh thu, lợi nhuận dự đoán duy trì tăng trưởng đang được kỳ vọng sẽ là động lực lôi kéo dòng tiền, kéo phân khúc trở lại chuyển nhượng sôi động, hỗ trợ cho làm việc kinh doanh của khối doanh nghiệp chứng khoán trong nửa cuối năm 2018.

Tuy vậy, đợt điều chỉnh vừa qua cũng là lời cảnh báo có 1 vài doanh nghiệp chứng khoán cần tập trung vào quản trị rủi ro hiệu quả, nhất là 1 vài khoản cho vay và tự doanh nhằm tránh câu chuyện tự doanh ăn mòn lợi nhuận, hay các khoản nợ xấu, nhất là từ cho vay margin sau GĐ phân khúc tăng nóng để lại.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net