Thêm 1 công ty chứng khoán lên UPCoM

Ngày 8/8/2018, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh chính thức đưa cổ phiếu vào chuyển nhượng trên UPCoM. Mã cổ phiếu là BMS. Đây là doanh nghiệp thứ 768 và là CTCK thứ 8 đăng ký chuyển nhượng trên UPCoM.
Chứng khoán Bảo Minh được sáng lập bởi Tổng doanh nghiệp cổ phần Bảo Minh
Chứng khoán Bảo Minh được sáng lập bởi Tổng doanh nghiệp cổ phần Bảo Minh

Chứng khoán Bảo Minh được sáng lập bởi Tổng doanh nghiệp Cổ phần Bảo Minh, tổ chức vận hành kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tưtài chính.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là cung cấp những dịch vụ: môi giới chứng khoán, đánh giá và đầu tư, lưu ký chứng khoán, giải đáp doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành. Ngoài ra doanh nghiệp còn tự doanh chứng khoán.

Hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu vận hành là tự doanh. Do năm 2017, tình hình phân khúc chứng khoán thuận lợi, mảng đầu tư từ danh mục tự doanh của doanh nghiệp đem lại kết quả tốt, chính bởi thế, tổng doanh thu tự doanh năm 2017 của doanh nghiệp đạt hơn 55,5 tỷ đồng, tăng 24,83% so có năm 2016.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh những mảng vận hành chính và tăng cường tiếp thị quảng bá hình ảnh, tăng cường vận hành môi giới và những dịch vụ kèm theo, phát triển mảng giải đáp tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định vận hành tự doanh, tìm kiếm những thời cơ đầu tư vào những doanh nghiệp lớn, những doanh nghiệp là bạn của bộ phận giải đáp tài chính và bảo lãnh phát hành của doanh nghiệp, những doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn, đặc trưng là những thời cơ ở những doanh nghiệp dự trù niêm yết cổ phiếu trên những sở chuyển nhượng chứng khoán.

Kết quả vận hành kinh doanh của Chứng khoán Bảo Minh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018:

Chỉ tiêu

Năm 2017

6 tháng 2018

Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)

376

882

Vốn chủ có (Tỷ đồng)

356

555

Doanh thu vận hành (Tỷ đồng)

126

208

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

40,8

10,9

Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu)

11.899

11.110

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, BCTC quý 2/2018 tự lập của BMSC)

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018-2019:

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

500

500

Tổng doanh thu và lương khác (Tỷ đồng)

362

380

Lợi nhuận sau thuế

60

63

Cổ tức (Tỷ đồng)

(Nguồn: CTCP Chứng khoán Bảo Minh)

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net