Tháng 5: Huy động hơn 11 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu

Tháng 5/2018, Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.178 tỷ đồng trái phiếu, tăng 45,8% so có tháng 4/2018.
So có tháng 4/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên toàn bộ một số kỳ hạn
So có tháng 4/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên toàn bộ một số kỳ hạn

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 5/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành có mật độ giá trị trúng thầu so có giá trị gọi thầu đạt 36,5%. Khối lượng đặt thầu của tháng 5 gấp 2,1 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đây, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong dao động 2,97-3,00%/năm, 10 năm trong dao động 4,15-4,26%/năm, 15 năm trong dao động 4,50-4,60%/năm, 20 năm là 5,14%/năm.

So có tháng 4/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên toàn bộ một số kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,03%/năm), 10 năm (tăng 0,16%/năm), 15 năm (tăng 0,13%/năm), 20 năm (tăng 0,02%/năm).

Trên phân khúc trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 5/2018, tổng khối lượng chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ theo phương thức chuyển nhượng bình thường (outright) đạt hơn 760 triệu trái phiếu, tương đương có giá trị chuyển nhượng đạt hơn 87,6 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so có tháng 4/2018.

Tổng khối lượng chuyển nhượng trái phiếu theo phương thức chuyển nhượng chuyển nhượng lại (repos) đạt hơn 1,02 tỷ trái phiếu, tương đương có giá trị chuyển nhượng đạt hơn 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so có tháng 4/2018.

Giá trị chuyển nhượng mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, giá trị chuyển nhượng phân phối outright của NĐTNN đạt hơn 3,08 nghìn tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng mua repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt 0 đồng, giá trị chuyển nhượng phân phối repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 235 tỷ đồng.

STT

Kỳ hạn

trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS

đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

4.000.000.000.000

12.599.000.000.000

779.000.000.000

2,97 – 4,5

2,97 – 3

2

7 Năm

2

2.000.000.000.000

3.650.000.000.000

0

3,8 – 4,7

0 – 0

3

10 Năm

5

10.050.000.000.000

22.735.000.000.000

5.045.000.000.000

4,14 – 5,5

4,15 – 4,26

4

15 Năm

5

10.500.000.000.000

21.154.000.000.000

4.354.000.000.000

4,5 – 5,7

4,5 – 4,6

5

20 Năm

2

2.000.000.000.000

3.000.000.000.000

1.000.000.000.000

5,12 – 6

5,14 – 5,14

6

30 Năm

2

2.000.000.000.000

1.450.000.000.000

0

5,56 – 6,2

0 – 0

Tổng

20

30.550.000.000.000

64.588.000.000.000

11.178.000.000.000

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net