Thận trọng khi so sánh bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại

Thời gian qua, có 1 số ý kiến so sánh lợi ích giữa tham dự bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương bổng hưu có tham dự bảo hiểm nhân thọ, gửi tiết kiệm. Việc so sánh trực tiếp một vài sản phẩm không chỉ vi phạm Luật Cạnh tranh, mà còn cho thấy nhận thức chưa đầy đủ về chính sách bán hàng và vai trò của BHXH đối có việc đảm bảo an sinh xã hội.

Ưu điểm nổi bật của BHXH

Tại nhiều quốc gia phát triển trên địa cầu, bên cạnh hệ thống bảo hiểm thương mại, bảo hiểm nhân thọ và một vài ngân hàng thương mại, chính sách bán hàng BHXH vẫn được duy trì 1 một vàih bền vững. Lương hưu từ BHXH là nguồn lương bổng căn bản của người già ở một vài quốc gia phát triển. Trên thực ở, nguồn thu từ bảo hiểm thương mại hay tiết kiệm chưa bao giờ đủ để bảo đảm duy trì an sinh cho cả cùng đồng ở mọi quốc gia.

Bảo hiểm xã hội có vai trò rất lớn có an sinh xã hội. Trong ảnh: Cơ quan BHXH đang làm thủ tục cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội có vai trò rất lớn có an sinh xã hội. Trong ảnh: Cơ quan BHXH đang làm thủ tục cho người lao động.

Các tính toán cho rằng việc tham dự BHXH để hưởng lương bổng hưu có lại ích lợi khi về hưu thấp hơn ích lợi khi gửi tiết kiệm hoặc tham dự bảo hiểm nhân thọ trong 20 năm là hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ, giữa BHXH và gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm nhân thọ có sự khác biệt rất lớn.

Sự khác biệt lớn nhất là ở mục đích. BHXH là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận, theo đây, quỹ BHXH được Nhà nước bảo hộ, nghĩa là không bị phá sản. Trong khi đây, một vài ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm thương mại vận hành kinh doanh có mục đích sinh lời và có thể bị phá sản. Trong trường hợp ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm thương mại phá sản, tiền gửi tiết kiệm có thể bị mất trắng.

Một điểm khác biệt nữa, khi gửi tiết kiệm, người tham dự được hưởng 1 khoản tiền lãi xác định (theo kỳ hạn gửi), giá trị khoản tiền lãi sẽ càng ngày càng thấp do tác động của nhân tố trượt giá (lạm phát) và sau 20 – 30 năm, giá trị khoản tiền gốc còn lại rất ít. Điều này ngược lại có BHXH, khi tiền đâyng BHXH được trả lại bằng việc điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) qua từng năm theo quy định của Chính phủ và trở thành căn cứ để tính lương bổng hưu. Trong thời gian tham dự BHXH, nếu người tham dự BHXH bị qua đời, thì thời gian đã đâyng BHXH được ghi nhận để tính hưởng chế độ tử tuất.

Mức lương bổng hưu của người tham dự BHXH được điều chỉnh định kỳ theo mức tăng trưởng kinh tế và CPI. Trên thực ở, gần như hàng năm, Nhà nước đều điều chỉnh tăng lương bổng hưu. Từ năm 2003 đến nay, Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh lương bổng hưu có mức tăng 7,5 – 9,3 lần (tùy theo nhóm đối tượng) so có mức lương bổng hưu ở thời điểm năm 2002.

Ngoài ra, trong tất cả thời gian hưởng lương bổng hưu, người lao động được quỹ BHXH trả chi phí để cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), được hưởng một vài ích lợi khám, chữa bệnh bình đẳng mà không tùy thuộc vào mức phí tham dự, loại bệnh… Khi người hưởng BHXH qua đời, người lo mai táng còn được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương bổng cơ sở ở thời điểm người hưởng BHXH qua đời, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần). Đó chính là các thế mạnh nổi bật của BHXH.

Bài toán về lợi ích

Để hiểu hơn về lợi ích của việc đầu tư khi tham dự BHXH tự nguyện so có gửi tiết kiệm, chúng tôi đã làm 1 bài toán có một vài giả định thực ở về trường hợp tham dự BHXH và gửi tiết kiệm như sau:

– Đóng BHXH và gửi tiết kiệm 20 năm, tính từ năm 2008 (năm Thứ nhất thực hiện BHXH tự nguyện), số tiền gửi tiết kiệm bằng số tiền đâyng BHXH duy trì trong 20 năm; số tiền đâyng BHXH được tính bằng mật độ phần trăm theo quy định của từng thời kỳ, tính trên số tiền người tham dự chọn lọc làm căn cứ đâyng BHXH là 5 triệu đồng/tháng.

– Lãi suất tiết kiệm 7%/năm, tính theo lãi gộp qua từng năm.

– Chỉ số điều chỉnh tiền đâyng BHXH theo CPI tăng 5%/năm, tính từ năm t-1 (từ năm 2008 đến nay, chỉ số CPI tăng bình quân 8,1%/năm).

– Người tham dự hưởng lương bổng hưu từ năm 2028 khi đủ 55 tuổi. Đối có nữ, mật độ % hưởng lương bổng hưu theo quy định là 55%; nam giới đủ 60 tuổi, mật độ là 45%.

– Mức điều chỉnh lương bổng hưu bình quân tăng 7%/năm (lấy thấp hơn mức tăng thấp nhất kể từ năm 1993 – 2017).

– Kỳ vọng sống sau tuổi nghỉ hưu là 20 năm.

– Mức lương bổng cơ sở ở thời điểm năm 2048 là 10 triệu đồng, tăng 8,27%/năm (từ năm 2008 – 6/2017, mức tăng lương bổng cơ sở bình quân là 13,7%/năm).

– Trợ cấp tuất 1 lần bằng 3 tháng lương bổng hưu ở thời điểm người tham dự BHXH qua đời (mức thấp nhất theo quy định).

– Mức hưởng lương bổng hưu tính theo quy định hiện hành.

Kết quả, có số tiền đầu tư 249,6 triệu đồng, người tham dự BHXH tự nguyện được hưởng an sinh xã hội trọn đời có tổng số tiền được hưởng là hơn 2,16 tỷ đồng đối có nữ và hơn 1,78 tỷ đồng đối có nam; nhiều hơn gửi tiết kiệm 973,333 triệu đồng đối có nữ và 598,303 triệu đồng đối có nam.

Trường hợp tham dự BHXH ép buộc, lợi ích sẽ rất lớn, do người lao động chỉ phải bỏ ra 90,763 triệu đồng để đâyng BHXH, phần còn lại do đơn vị sử dụng lao động đâyng. Ngoài ra, người lao động trong suốt thời gian hưởng lương bổng hưu còn được khám, chữa bệnh do quỹ BHYT chi trả.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net