Tập đoàn Bảo Việt đạt gần 21 nghìn tỷ doanh thu 6 tháng

Tập đoàn Bảo Việt vừa mở bán kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 (trước soát xét) có tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 20.790 tỷ đồng, tăng trưởng 37,8% so có cộng kỳ năm 2017.
Bảo Việt Nhân thọ có về doanh thu 14.957 tỷ đồng, tăng trưởng 46,3%
Bảo Việt Nhân thọ có về doanh thu 14.957 tỷ đồng, tăng trưởng 46,3%

Trong đây, Bảo Việt Nhân thọ có về tổng doanh thu 14.957 tỷ đồng, tăng trưởng 46,3% so có cộng kỳ và Bảo hiểm Bảo Việt có tổng doanh thu 5.306 tỷ đồng tương đương đã đi vào hoạt động 51,2% so có kế hoạch và tăng trưởng 25,6% so có năm 2017.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ ước đạt 770 tỷ đồng; Cùng có việc mở bán phát hành cổ phiếu ưu đãi dành cho người lao động ESOP năm 2018, vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt đã tăng lên mức 7.008 tỷ (tương ứng có mức tăng 3%).

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ước đạt gần 60 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 22,1% so có cộng kỳ năm 2017. Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tiếp tục ghi nhận kết quả đầu tư tốt có mức tăng trưởng 9,56% trong 6 tháng đầu năm.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt tổng doanh thu gần 280 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 19,9% so có cộng kỳ.

Ngày 3/8/2018, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức có mật độ 10%, tương đương có 700 tỷ đồng, bắt đầu thực hiện từ ngày 31/8/2018, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Ngày 12/8/2018 ở Nghệ An, Tập đoàn Bảo Việt chuẩn bị tổ chức quay thưởng đợt 2 để tìm ra chủ sở hửu của 241 giải thưởng cho Chương trình “Mùa hè sôi động”.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2018, tổng doanh thu toàn phân khúc bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.281 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh thu phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.230 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so có cộng kỳ năm 2017. Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu thị phần doanh thu phí trong cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net