Tăng trưởng bình quân của thị trường chứng khoán phái sinh vào khoảng 35%/tháng

Theo Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX), tốc độ tăng trưởng khối lượng chuyển nhượng từ tháng 9/2017 đến tháng 7/2018 bình quân đạt 35%/tháng.

Thị trường chứng khoán phái sinh liên tục ghi nhận các kỷ lục mới, nếu phiên chuyển nhượng đầu tiên vào ngày khai trương phân khúc, khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc đạt 487 hợp đồng, phân khúc đã ghi nhận mức chuyển nhượng lên tới 164.872 hợp đồng vào ngày 6/7/2018.

Khối lượng chuyển nhượng bình quân phiên tăng mạnh, năm 2018, đạt 58.613 hợp đồng/ngày, tăng gấp 5,3 lần so có năm 2017.

Khối lượng địa vị mở OI toàn phân khúc tăng trưởng suốt từ khi phân khúc đi vào làm việc đến nay và đạt 16.858 hợp đồng ở ngày 31/7/2018, gấp 2,1 lần so có cuối năm 2017. Ngày 25/7/2018 khối lượng địa vị mở OI đạt giá trị cao nhất 18.569 hợp đồng. Điều đó cho thấy sức quyến rũ và sự quan tâm của nhà đầu tư đối có TTCKPS ngày càng tăng lên.

Số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh mới liên tục tăng, trung bình mỗi ngày có 153 tài khoản mới. Tính đến ngày 31/7/2018, đã có 39.631 tài khoản chuyển nhượng phái sinh được mở, trong đó số tài khoản có chuyển nhượng là 11.225 tài khoản.

Hiện có trên 90% nhà đầu tư trên phân khúc cơ sở là nhà đầu tư cá nhân, trong khi con số này trên phân khúc phái sinh lên tới trên 95%. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm cả làm việc tự doanh của công ty chứng khoán) chiếm dao động 1,41% khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc.

Tổng khối lượng chuyển nhượng của nhà đầu tư nước ngoài trong năm qua đạt 23.305 hợp đồng, tương ứng 0,12% khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc.

Từ khi vận hành phân khúc cho tới nay, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phân khúc vận hành thông suốt, ổn định và an toàn, không phát sinh sự cố lớn. Thông tin, dữ liệu làm việc phân khúc hiển thị đầy đủ, kịp thời và chính xác trên trang thông tin điện tử của Sở, góp phần chắc chắn tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt nhất nhu cầu truy cập và khai thác thông tin của công chúng đầu tư.

Cho tới nay, phân khúc chứng khoán phái sinh đã có 9 công ty chứng khoán thành viên chuyển nhượng và thành viên bù trừ, tăng 2 thành viên so có GĐ đầu.

Đầu tháng 8 này, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã phê duyệt mẫu sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Trong thời gian tới, HNX sẽ hoàn thiện các bước dự tính cuối cùng để có thể đưa sản phẩm này vào chuyển nhượng. Ngoài ra, HNX tiếp tục phối hợp có HOSE hoàn thiện Bộ Nguyên tắc chỉ số VNX 200, làm cơ sở để triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VNX200.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net