Tăng cường thanh tra thuế đối với các hoạt động bán hàng đa cấp

Theo phân tích của Tổng cục Thuế, giai đoạn này vận hành đa cấp diễn ra phức tạp. Nhiều công ty đã bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Tổng cục Thuế vừa gửi công văn yêu cầu các cục thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra đối có vận hành bán hàng đa cấp.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, giai đoạn này vận hành đa cấp diễn ra phức tạp. Nhiều công ty đã bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Trong quá trình quản lý thuế đối có vận hành này, cơ quan thuế các cấp đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý theo quy định pháp luật về thuế đối có đơn vị kinh doanh bán hàng đa cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp còn phối hợp nghiêm ngặt có các đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế đối có các đơn vị kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngoài ra, ngày 12/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý vận hành kinh doanh theo phương thức đa cấp. Để triển khai thực hiện trách nhiệm và công dụng quản lý nhà nước, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ quan công dụng về các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp, để phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các địa phương công khai thông tin về kết quả thanh, kiểm tra thuế kịp thời, chính xác, khách quan trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp có phát hiện các vi phạm liên quan đến các bộ, ngành thì kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định có liên quan.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net