SSI dự báo lợi nhuận trước thuế của ACB năm 2019 đạt hơn 7,66 nghìn tỷ

Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa đưa ra bản đánh giá, trong đây tiên đoán lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Ngân hàng Á Châu (ACB) có thể đạt 7,666 nghìn tỷ, tăng 22,4% theo năm, tương ứng có ROAE là 26,8%.
Tính đến cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của ACB tăng 9% kể từ đầu năm
Tính đến cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của ACB tăng 9% kể từ đầu năm

Cho năm 2018, SSI điều chỉnh tăng tiên đoán lợi nhuận trước thuế của ACB lên 6.262 tỷ đồng, tăng 135,8%. Các tiên đoán của SSI dựa trên giả định: Dự báo lợi nhuận làm việc trước trích lập dự phòng tăng 37,7% so có cộng kỳ, đạt 7,23 nghìn tỷ đồng, và kinh phí tín dụng giảm khi so có một vài năm trước, cụ thể, giảm 62,2%. Theo đây, mật độ ROAE là 27,9%, tăng mạnh từ mức trung bình 8,8% trong GĐ 2012-2017.

EPS và BVPS (giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu) dự phóng trong năm 2018 tương ứng 4.561 đồng và 18.362 đồng. EPS và BVPS dự phóng trong năm 2019 tương ứng 5.240 đồng và 23.802 đồng.

Căn cứ tiên đoán của SSI đưa ra dựa trên một vài kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của ACB cũng như tình hình phân khúc.

Tính đến cuối tháng 6/2018, tổng tài sản của ACB tăng 9% kể từ đầu năm, đạt 310 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tổng tiền gửi bạn (bao gồm một vài công cụ tiền gửi khác), tăng 9,4%, đạt 271 tỷ đồng.

Trong khi đây, tổng tín dụng tăng 11,8% , đạt 221,9 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi và tín dụng đều cao hơn so có mức trung bình của ngành tương ứng 7,96% và 7,88% trong kỳ.

Không giống có các ngân hàng khác có tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm hơn so có nửa đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ACB cao hơn so có cộng kỳ, đạt 10,8%. Trong quý 1/2018, ACB đạt tăng trưởng tín dụng cao (+6,6%).

ACB đạt kết quả lợi nhuận ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, có tổng lương làm việc đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% cộng kỳ, chủ yếu nhờ lương lãi thuần tăng mạnh 23,8%, đạt 4,86 nghìn tỷ đồng; lương ròng từ phí và hoa hồng tăng 38%, đạt 747 tỷ đồng và lương ròng khác tăng 72,8%, đạt 706 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ACB ghi nhận dao động 510 tỷ đồng lương từ một vài khoản nợ xấu đã xóa, cao hơn nhiều so có mức 49,5 tỷ đồng được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2017.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net