Quý II: Casumina giảm hơn 68% lợi nhuận so với cùng kỳ

Công ty cổ phần công nghiệp Cao su miền Nam (mã CSM, sàn HOSE) vừa cho biết lợi nhuận sau thuế quý II/2018 chỉ đạt kết quả bằng hơn 30% so có cộng kỳ năm ngoái.
Chi phí tài chính của Casumina trong kỳ này tăng mạnh so có cộng kỳ năm ngoái
Chi phí tài chính của Casumina trong kỳ này tăng mạnh so có cộng kỳ năm ngoái

Cụ thể, doanh thu thuần phân phối hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2018 đạt 981,6 tỷ đồng, tăng 3,74% so có quý II/2017.

Tuy doanh thu thuần tăng, nhưng giá vốn hàng phân phối trong quý II của Cao su miền Nam tăng nhanh hơn so có tốc độ tăng doanh thu thuần, cụ thể tăng 6,65%, đạt 887,8 tỷ đồng.

Theo đây, lợi nhuận gộp trong quý II/2018 giảm 15,69%, đạt 103,9 tỷ đồng.

Trong quý II năm nay, Công ty đã tiết giảm được 1 số khoản kinh phí: Chi phí phân phối hàng giảm 32,85%, kinh phí quản lý công ty giảm 7,1%.

Tuy nhiên, vận hành tài chính của Cao su miền Nam trong kỳ này lại không đạt hiệu quả bằng năm trước. Chí phí tài chính đạt 34,3 tỷ đồng, tăng 32,9%; trong khi đây doanh thu tài chính kỳ này lại giảm mạnh 45,3% so có cộng kỳ năm trước, đạt 2,4 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận kế toán sau thuế của Công ty trong quý II/2018 đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 68,37% so có cộng kỳ năm ngoái.

Casumina thành lập từ năm 1976, cổ phần hóa từ năm 2006 có vốn điều lệ ban đầu là 90 tỷ đồng.

Tháng 3/2007, tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Tháng 8/2009, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở chuyển nhượng chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Năm 2010, Công ty tăng vốn điều lệ lên 422 tỷ đồng đồng và tăng vốn lên 522,5 tỷ đồng vào năm 2011. Năm 2012, Công ty tăng vốn điều lệ lên 585 t ỷ đồng, năm 2013 tăng lên 672,93 tỷ đồng.

Hiện ở, vốn điều lệ của công ty này đang ở mức 1.036 tỷ đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net