PVI Holdings ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với FLC

Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện có Tập đoàn FLC, trong đây chú trọng hợp tác trên 1 số lĩnh vực bảo hiểm, quản lý tài sản, đầu tư, hỗ trợ vốn, giải đáp tài chính.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVI Holdings và Tập đoàn FLC
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa PVI Holdings và Tập đoàn FLC

Theo thỏa thuận được ký kết, PVI Holdings và Tập đoàn FLC sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện nhằm tăng thêm lợi ích kinh tế thông qua việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, khai thác cơ sở dữ liệu và mạng lưới kinh doanh để bán và mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm và dịch vụ do 1 số bên cung cấp.

Đặc biệt, hai bên sẽ chú trọng hợp tác song phương trong 1 số lĩnh vực: Bảo hiểm công trình máy móc tài sản và trách nhiệm; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho người lao động; bảo hiểm hàng không; quản lý tài sản và đầu tư tài chính; hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, đồng tài trợ, giải đáp tài chính doanh nghiệp.

PVI Holdings và Tập đoàn FLC sẽ ưu tiên ra mắt bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ cho bên còn lại; đồng thời cộng thực hiện 1 số dịch vụ hỗ trợ bạn nhằm cung cấp mọi nhu cầu phong phú của bạn, chăm sóc bạn 1 1 sốh tốt nhất và nâng cao sự trung thành của bạn khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Ông Bùi Van Thuận, Tổng giám đốc PVI Holdings, PVI Holdings hiện có dòng tiền lớn và chúng tôi sẵn sàng tham dự vào 1 số dự án của Tập đoàn FLC. “Đây là thời cơ để hai bên hợp tác thúc đẩy kinh doanh cộng phát triển cũng như có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong làm việc kinh doanh của mình, từ đây đem lại hiệu quả cho cả hai phía cũng như bạn”, ông Thuận nói.

Trong thời gian tới, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác toàn diện, 1 số đơn vị của hai nội khu từng lĩnh vực sẽ có các làm việc hợp tác cụ thể để khai thác tối đa hiệu quả của thỏa thuận chung này, độc đáo trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư.

PVI là định chế tài chính – bảo hiểm làm việc theo mô hình doanh nghiệp mẹ – con. Trong đây, Công ty mẹ PVI Holdings thực hiện 1 số công dụng: quản trị vốn, đầu tư, chiến lược, nguồn nhân lực và công nghệ; 1 số đơn vị thành viên thực hiện công dụng kinh doanh trong 1 số lĩnh vực cốt lõi: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, quản lý, phát triển tài sản và đầu tư tài chính.

Hiện ở, Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm công nghiệp số 1 Việt Nam, chiếm thị đa số nhất trong 1 số lĩnh vực bảo hiểm năng lượng, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm thiệt hại – tài sản, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm kỹ thuật.

Trong lần xếp hạng gần đây nhất, Tổ chức xếp hạng quốc tế A.M Best tiếp tục tái xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI ở mức B++ (Tốt) và Tái bảo hiểm PVI ở mức B+ (Tốt).

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net