Phiên đấu thầu 25/7: Huy động được 4.500 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 25/7/2018, Sở chuyển nhượng Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được 4.500 tỷ đồng trái phiếu.
Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 90.001 tỷ đồng thông qua đấu thầu ở HNX.
Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 90.001 tỷ đồng thông qua đấu thầu ở HNX.

Tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng ở một số kỳ hạn 5 năm (2.000 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 300 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 3,90%/năm, tăng 0,05%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đây (ngày 18/7/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 4,48%/năm, tăng 0,02%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đây (ngày 18/7/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 2 thành viên tham dự dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng có lãi suất 4,48%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 4,78%/năm, tăng 0,02%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đây (ngày 18/7/2018).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 2 thành viên tham dự dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng có lãi suất 4,78%/năm.

Trái phiếu ở một số kỳ hạn 5 năm, 20 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 90.001 tỷ đồng thông qua đấu thầu ở HNX.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net