Ông Nguyễn Như Quỳnh làm phó tướng tại HNX

Bộ Tài chính vừa ra mắt và lưu hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Thứ trưởng Bộ tài chính Huỳnh Quang Hải trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị HNX cho ông Nguyễn Như Quỳnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị HNX cho ông Nguyễn Như Quỳnh

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đã trao Quyết định số 1089/QĐ-BTC về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị HNX kể từ ngày 4/7/2018.

Cũng ở buổi lễ, Chủ tịch HNX Nguyễn Thành Long đã trao Quyết định số 189/QĐ- HĐQT ngày 9/7/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Phó tổng giám đốc HNX kể từ ngày 9/7/2018.

Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, tốt nghiệp tiến sỹ kinh tế ở trường Đại học Kobe (Nhật Bản), thạc sỹ tài chính công ở trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản), cử nhân tài chính nhà nước Học viện Tài chính.

Ông Quỳnh đã có thời gian 19 năm công tác trong ngành tài chính, ở các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc HNX, ông Quỳnh giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net