Một doanh nghiệp của Quảng Ngãi tham gia sàn UPCoM

Ngày 22/6, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã đưa 1,59 triệu cổ phiếu lên chuyển nhượng trên sàn UPCoM. Mã chứng khoán là MQN.
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, tiền thân là công ty công trình đô thị thị xã Quảng Ngãi
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, tiền thân là công ty công trình đô thị thị xã Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, tiền thân là công ty công trình đô thị thị xã Quảng Ngãi, đi vào làm việc từ năm 1990 có ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là dịch vụ vệ sinh môi trường. Bao gồm thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; chăm sóc, duy trì cây xanh, thảm cỏ, cây trang trí; quản lý hoạt động hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông; duy tu bảo trì hệ thống thoát nước đô thị; làm việc dịch vụ phục vụ tang lễ…

Trong đây hơn 90% doanh thu của công ty đến từ mảng cung cấp dịch vụ chăm sóc, duy trì cây xanh, thảm cỏ, cây trang trí; thu gom vận chuyển xử lý rác thải,…

Địa bàn làm việc của công ty được thực hiện chủa yếu ở đô thị Quảng Ngãi, hiện đã được công nhận là đô thị loại II và đang phát triển mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và dân số, hướng tới thi công 1 đô thị văn minh trong đây công tác vệ sinh môi trường luôn được một vài cấp lãnh đạo chú trọng.

Định hướng phát triển của công ty trong các năm thứ hai dựa trên nguồn lực con người là then chốt, quản trị công ty là khâu quan trọng. Trong đây, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành; phát triển 1 số ngành nghề kinh doanh hiện chưa được quan tâm đúng mức; đầu tư, khai thác và sử dụng công nghệ tiên tiến thích hợp có xu hướng phát triển của phân khúc trong một vài lĩnh vực công ích; tiên liệu nhu cầu nguồn nhân lực để cung cấp đòi hỏi của công việc cụ thể.

Kết quả làm việc sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2017

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)

150,3

145,1

Vốn chủ có (Tỷ đồng)

97,3

100,9

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

125,5

133,5

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

19,7

23,1

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

41.718

43.980

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018 – 2019

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Vốn điều lệ (Tỷ đồng)

15,9

15,9

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

120

125

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

17

18

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

14,17

14,4

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

106,5

112,8

Cổ tức (%)

52,21

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Cũng trong ngày 22/6, 2 cổ phiếu khác cũng đã lên UPCoM là Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (mã KTC) và Công ty cổ phần Tư vấn thi công Điện 1 (mã TV1).

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net