Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng trưởng 37%

Tổng doanh nghiệp cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa cho biết đã đi vào làm việc 66% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.
Ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC phát biểu ở Hội nghị sơ kết 6 tháng của Công ty
Ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC phát biểu ở Hội nghị sơ kết 6 tháng của Công ty

Theo BIC, tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2018 đạt 987 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so có cộng kỳ năm ngoái, đã đi vào làm việc 48% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 126 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so có nửa đầu năm 2017, đã đi vào làm việc 66% kế hoạch năm, trong đây, lợi nhuận trước thuế riêng BIC đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so có cộng kỳ năm ngoái.

Trong làm việc phân phối lẻ nửa đầu năm 2018, kênh phân phối phân phối lẻ qua ngân hàng bancassurance tăng trưởng 54%, kênh bảo hiểm trực tuyến tăng trưởng 57%.

Tại phân khúc hải ngoại, Công ty bảo hiểm Lào Việt LVI (ở Lào) đạt tăng trưởng doanh thu 22% so có cộng kỳ năm ngoái, đã đi vào làm việc hơn 60% kế hoạch năm.

Theo kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 190 tỷ đồng.

Bên cạnh đây, BIC cũng sẽ tập trung giải quyết, tháo gỡ gặp khó trong làm việc kinh doanh của từng doanh nghiệp thành viên; đã đi vào làm việc việc phân tích hệ thống công nghệ tài liệu GĐ này để thi công kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ tài liệu trong GĐ mới; đẩy mạnh làm việc phân phối chéo sản phẩm, phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance); triển khai KPI cho toàn hệ thống, tăng cường đào tạo cán bộ, nâng cao năng suất lao động.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net