Lãi suất trái phiếu tăng trên tất cả các kỳ hạn

Tháng 7/2018, Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 33 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 15.770 tỷ đồng trái phiếu, giảm 6,9% so có tháng 6/2018. Lãi suất trái phiếu tăng trên toàn bộ những kỳ hạn.
Tỷ lệ giá trị trúng thầu so có giá trị gọi thầu tháng 7 đạt 42,3%.
Tỷ lệ giá trị trúng thầu so có giá trị gọi thầu tháng 7 đạt 42,3%.

Trong đây, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.420 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 350 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so có giá trị gọi thầu tháng 7 đạt 42,3%. Khối lượng đặt thầu của tháng 7 gấp 4,89 lần khối lượng gọi thầu.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong dao động 3,45-4,10%/năm, 7 năm trong dao động 3,85-3,90%/năm, 10 năm trong dao động 4,40-4,48%/năm, 15 năm trong dao động 4,70-4,78%/năm, 20 năm là 5,22%/năm, 30 năm là 5,42%/năm.

So có tháng 6/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên toàn bộ những kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,35%/năm), 10 năm (tăng 0,13%/năm), 15 năm (tăng 0,08%/năm), 20 năm (tăng 0,02%/năm).

Trên phân khúc trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 7/2018, tổng khối lượng chuyển nhượng theo phương thức chuyển nhượng bình thường (outright) đạt hơn 554,6 triệu trái phiếu, tương đương có giá trị chuyển nhượng đạt hơn 62,4 nghìn tỷ đồng, giảm 42,3% về giá trị so có tháng 6/2018.

Tổng khối lượng chuyển nhượng trái phiếu Chính phủ theo phương thức chuyển nhượng chuyển nhượng lại (repos) đạt hơn 902 triệu trái phiếu, tương đương có giá trị chuyển nhượng đạt hơn 92,5 nghìn tỷ đồng, tăng 39,7% về giá trị so có tháng 6/2018.

Giá trị chuyển nhượng mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,18 nghìn tỷ đồng, giá trị chuyển nhượng phân phối outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,42 nghìn tỷ đồng. Không có chuyển nhượng repo của nhà đầu tư nước ngoài.

STT

Kỳ hạn trái phiếu

Số đợt đấu thầu

Giá trị

gọi thầu

Giá trị

đăng ký

Giá trị

trúng thầu

Vùng LS

đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

7

7.450.000.000.000

18.615.000.000.000

2.500.000.000.000

3,37 – 5,4

3,45 – 4,1

2

7 Năm

4

2.000.000.000.000

5.850.000.000.000

350.000.000.000

3,85 – 4,9

3,85 – 3,9

3

10 Năm

7

11.900.000.000.000

23.700.000.000.000

7.500.000.000.000

4,39 – 5,9

4,4 – 4,48

4

15 Năm

7

11.900.000.000.000

23.120.000.000.000

5.070.000.000.000

4,7 – 6,1

4,7 – 4,78

5

20 Năm

4

2.000.000.000.000

3.230.000.000.000

300.000.000.000

5,22 – 6

5,22 – 5,22

6

30 Năm

4

2.000.000.000.000

1.750.000.000.000

50.000.000.000

5,42 – 6,3

5,42 – 5,42

Tổng

33

37.250.000.000.000

76.265.000.000.000

15.770.000.000.000

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net