Lãi suất trái phiếu có xu hướng tăng

Theo Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX), dựa trên kết quả đấu thầu trái phiếu trong tháng 9/2018, có tháng 8/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên toàn bộ một số kỳ hạn: 10 năm (tăng 0,17%/năm), 15 năm (tăng 0,05%/năm).
Trong tháng 9/2018, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ
Trong tháng 9/2018, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Trong tháng 9/2018, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 20.800tỷ đồng trái phiếu, tăng 19,9% so có tháng 8/2018.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 15.700 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 5.100 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so có giá trị gọi thầu tháng 9 đạt 57,3%. Khối lượng đặt thầu của tháng 9 gấp 1,56 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong dao động 4,94-5,00%/năm, 5 năm trong dao động 5,08-5,09%/năm, 10 năm trong dao động 4,67-4,80%/năm, 15 năm trong dao động 4,92-6,00%/năm.

Trên phân khúc trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 9/2018, tổng khối lượng chuyển nhượng theo phương thức chuyển nhượng thông thường (outright) đạt hơn 620 triệu trái phiếu, tương đương có giá trị chuyển nhượng đạt hơn 68,9 nghìn tỷ đồng, tăng 0,27% về giá trị so có tháng 8/2018.

Tổng khối lượng chuyển nhượng theo phương thức chuyển nhượng mua bán lại (repos) đạt hơn 821 triệu trái phiếu, tương đương có giá trị chuyển nhượng đạt hơn 81,9 nghìn tỷ đồng, giảm 3,1% về giá trị so có tháng 8/2018.

Giá trị chuyển nhượng mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, giá trị chuyển nhượng bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,38 nghìn tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng bán repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt 98,9 tỷ đồng, không có chuyển nhượng mua repo của nhà đầu tư nước ngoài.

STT

Kỳ hạn

trái phiếu

Số đợt

đấu thầu

Giá trị

gọi thầu

Giá trị

đăng ký

Giá trị

trúng thầu

Vùng LS

đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

3 Năm

3

3.000.000.000.000

5.350.000.000.000

2.300.000.000.000

4,9 – 5,6

4,94 – 5

2

5 Năm

8

6.000.000.000.000

14.604.000.000.000

1.050.000.000.000

4,09 – 6

5,08 – 5,09

3

7 Năm

1

500.000.000.000

850.000.000.000

0

4,6 – 5,3

0 – 0

4

10 Năm

8

12.400.000.000.000

16.450.000.000.000

8.500.000.000.000

4,63 – 6,4

4,67 – 4,8

5

15 Năm

8

12.900.000.000.000

18.445.000.000.000

8.950.000.000.000

4,92 – 6,9

4,92 – 6

6

20 Năm

2

1.000.000.000.000

800.000.000.000

0

5,65 – 6,6

0 – 0

7

30 Năm

1

500.000.000.000

250.000.000.000

0

6,5 – 7,35

0 – 0

Tổng

31

36.300.000.000.000

56.749.000.000.000

20.800.000.000.000

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net