Kỷ niệm 1 năm thị trường chứng khoán phái sinh chính thức vận hành

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đi vào vận hành chính là mốc son mới của phân khúc chứng khoán Việt Nam nhìn chung và VietinBank nói riêng.
Tháng 5/2017, VietinBank và Trung tâm lưu ký chứng khoán ký kết thỏa thuận phối hợp thanh toán bù trừ chuyển nhượng chứng khoán phái sinh
Tháng 5/2017, VietinBank và Trung tâm lưu ký Chứng khoán ký kết thỏa thuận phối hợp thanh toán bù trừ chuyển nhượng chứng khoán phái sinh

Bởi lẽ, VietinBank có sứ mệnh quan trọng, là đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cho chuyển nhượng thanh toán chứng khoán phái sinh từ các ngày đầu vận hành.

Thị trường chứng khoán phái sinh là đòn bẩy thúc đẩy phân khúc chứng khoán mở rộng về quy mô, phong phú hóa sản phẩm, cơ cấu nhà đầu tư để phù hợp có xu thế hội nhập giai đoạn này, đồng thời là công cụ quản lý rủi ro, nhất là rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro vỡ nợ tín dụng, rủi ro giá chứng khoán… cho các nhà đầu tư.

Thời điểm đầu, để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống phát sinh, các kịch bản đã được VietinBank dự tính kỹ lưỡng; ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc VietinBank trực tiếp nhận nhiệm vụ Trưởng ban Dự án “Giải pháp thanh toán cho chuyển nhượng thanh toán chứng khoán phái sinh”.

Đúng 9h00, ngày 10/8/2017, Thị trường chứng khoán phái sinh chính thức vận hành. Từ thời điểm đó đến giờ, hệ thống chuyển nhượng chứng khoán và thanh toán cho chuyển nhượng chứng khoán phái sinh luôn được giữ thông suốt có hàng chục ngàn lệnh khớp thành công.

Tròn 1 năm vận hành, từ các ngày đầu tiên chỉ có 270 nhà đầu tư có 375 chuyển nhượng, phân khúc đã đạt doanh số 11.283 tỷ đồng có 97.871 chuyển nhượng, tốc độ tăng trưởng khối lượng chuyển nhượng bình quân lên tới 35%/tháng.

VietinBank đang làm tốt vai trò là ngân hàng thực hiện toàn bộ các chuyển nhượng thanh toán, bù trừ chứng khoán phái sinh, kết nối thảo luận dữ liệu tức thời có Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các công ty chứng khoán, góp phần không nhỏ vào thành công chung.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net