[Infographic] Lợi ích của mã số Bảo hiểm xã hội

Mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH) là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham dự do cơ quan BHXH cấp ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net