[Infographic] Đề xuất tăng thuế môi trường với xăng, dầu lên kịch khung

Mức thuế bảo vệ môi trường đối có mặt hàng xăng được Bộ Tài chính yêu cầu tăng lên mức kịch trần là 4.000 đồng/lít, còn mặt hàng dầu là 2.000 đồng/lít. Nếu được thông qua, mức thuế mới này sẽ được ứng dụng từ 1/7/2018.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net