Huy động thêm 4.200 tỷ đồng trái phiếu

Tổng cùng từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 117.961 tỷ đồng thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 4.200 tỷ đồng.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 5.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ ở các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng).

Kết quả phiên đấu thầu, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.800 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 4,75%/năm, tăng 0,04%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham dự dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng có lãi suất 4,75%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng có lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, tăng 0,05%/năm so có lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham dự dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng có lãi suất 5,02%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net