HNX: Sẽ chỉ có 1 phiên đấu giá cổ phần diễn ra trong tháng 8

Theo Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8 sẽ chỉ có 1 phiên đấu giá cổ phần diễn ra ở HNX.
Kể từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 23 phiên đấu giá
Kể từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 23 phiên đấu giá

Trước đó trong tháng 7/2018, HNX đã tổ chức 2 phiên đấu giá, trong đó có 1 phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ở Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An.

2 phiên đấu giá có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 11 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 39,6 triệu cổ phần, gấp 3,6 lần khối lượng chào bán.

Kết quả cả 2 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 11 triệu cổ phần, tổng số tiến thu được hơn 182 tỷ đồng, chênh lệch so có giá khởi điểm đạt 59,5 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 71,3 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2018, HNX đã tổ chức 23 phiên đấu giá, trong đó có 15 phiên đấu giá thoái vốn, 7 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,03 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 660 triệu cổ phần, tương đương có mật độ thành công đạt 64%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 23 phiên đấu giá đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng.

Thống kê các công ty đấu giá ở HNX tháng 7/2018:

STT

Tên công ty

Số cổ phầnchào bán (cổ phần)

Số cổ phần bán được (cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

1.763.000

1,763,000

85,254,250,000

2

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

9,372,666

9,372,666

97,475,726,400

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net