Hải quan phản hồi việc phân loại mặt hàng thép của Công ty Posco

Tổng cục Hải quan vừa có ý kiến phản hồi về vụ việc liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng thép của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings.
Mặt hàng thép rất đa dạng về chủng loại nên việc phân loại có nhiều quan điểm khác nhau (Ảnh minh họa)
Các mặt hàng thép rất đa dạng nên việc phân loại có nhiều quan điểm khác nhau (Ảnh minh họa)

Vụ việc cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam Posco (sau này sáp nhập có Công ty Posco VHPC trở thành Công ty Posco Việt Nam Holdings) (sau đây gọi tắt là Công ty VNPC) đăng ký nhập khẩu mặt hàng thép tấm hợp kim cán nóng phẳng chưa phủ mạ tráng, mã số khai báo: 7225.40.90, thuế suất nhập khẩu 0% thuộc tờ khai số 10093377723/A41 ngày 6/7/2016 và số 10097871546/A41 ngày 5/8/2016 ở Chi cục Quản lý đầu tư gia công Hải Phòng.

Theo kết quả đánh giá ở Chi cục Kiểm định Hải quan 2 thì mặt hàng được xác định là thép tấm hợp kim đã qua nguyên công cán. Trên cơ sở đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 1905/TB-TCHQ ngày 23/3/2017 và số 435/TB-TCHQ ngày 20/1/2017, kết luận mặt hàng là: Thép tấm hợp kim đã qua nguyên công cán, chiều rộng lớn hơn 600mm, đã được cán nóng, chưa được mạ hoặc tráng, mã số: 7225.40.90.

2. Sau khi hàng hóa được thông quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng áp dụng kiểm tra sau thông quan đối có lô hàng trên và phát hiện lô hàng trên được Công ty VNPC phân phối cho Công ty thép Việt Hàn và 2 mặt hàng trên được Công ty thép Việt Hàn sử dụng để cắt ra làm phôi billet để cán thành thép thi công.

Trên hợp đồng thương mại giữa hai Công ty, ở trang 1 biểu hiện hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng phôi thép. Do đây, quan điểm của Cục Hải quan TP Hải Phòng đối có mặt hàng nhập khẩu ở 2 tờ khai nêu trên là phôi thép, mã số hàng hóa là 7224.90.00.

3. Tuy nhiên, để có cơ sở kết luận mã số hàng hóa, làm cơ sở để truy thu thuế tự vệ, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã có công văn thảo luận có Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương). Cục Phòng vệ thương mại có văn bản số 124/PVTM-VP ngày 16/10/2017 trả lời Cục Hải quan TP Hải Phòng theo hướng: “Việc nhập khẩu thép tấm được cắt thành phôi để sản xuất thép thi công có dấu hiệu lẩn tránh thuế tự vệ theo quy định của Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017”.

4. Kết quả kiểm tra sau thông quan và ý kiến của Cục Phòng vệ thương mại đặt ra nghi vấn lẩn tránh thuế nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định hành vi khai báo sai của công ty. Để có sở sở đưa ra kết luận chính xác, Tổng cục Hải quan đã áp dụng xác minh 02 lô hàng nhập khẩu nêu trên ở nước xuất khẩu .

Theo kết quả xác minh ở nước xuất khẩu, 2 mặt hàng nêu trên đều là thép tấm hợp kim cán nóng, mã số 7225.40.90. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3834/TCHQ-TXNK ngày 29/6/2018 thông báo kết quả xác minh gửi Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings và Cục Hải quan TP Hải Phòng để thực hiện.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net