Hà Hội ước thu ngân sách 8 tháng đạt 151.600 tỷ đồng

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt đạt 151.600 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán pháp lệnh và tăng 16,1% so có cộng kỳ, trong đây thu nội địa chiếm tỷ trọng đáng kể.

Báo cáo của Cục thống kê Hà Nội cho thấy, tính từ chung 8 tháng, tổng mức lưu chuyển hàng hoá phân phối ra và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Hà Nội đạt 1.601.727 tỷ đồng, tăng 9,4% so cộng kỳ năm trước. Trong đây, tổng mức phân phối lẻ đạt 323.061 tỷ đồng tăng 8,9%. Chia theo thành phần kinh tế, trong tổng mức phân phối ra, kinh tế nhà nước đạt 230.637 tỷ đồng, tăng 6,7% so cộng kỳ; kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.250.716 tỷ đồng, tăng 10,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 120.374 tỷ đồng tăng 4,7%.

Tổng mức phân phối lẻ trên địa bàn Hà Nội đạt 323.061 tỷ đồng trong 8 tháng (Ảnh minh họa: Internet)
Tổng mức phân phối lẻ trên địa bàn Hà Nội đạt 323.061 tỷ đồng trong 8 tháng (Ảnh minh họa: Internet)

Trong lĩnh vực ngoại thương, ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội trong 8 tháng ước đạt 9.160 triệu USD, tăng 19% so cộng kỳ.

Điểm vượt bậc là kim ngạch xuất khẩu của 1 vài nhóm hàng đều tăng so cộng kỳ. Đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng qua là hàng nông sản tăng 42,8%, xăng dầu tăng 41%, dệt may tăng 16%. Thị trường tăng trưởng mạnh nhất là Malaysia tăng dao động 80% so cộng kỳ, Thái Lan tăng 27,1%, Hoa Kỳ tăng 18%, trong khi đây phân khúc Trung Quốc chỉ tăng 1,2% cho thấy phân khúc xuất khẩu đã có sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang khối Asean.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong 8 tháng ước đạt 20.032 triệu USD, tăng 6,2% so cộng kỳ năm trước. Trị giá nhập khẩu 1 số mặt hàng tăng là xăng dầu tăng 37,4%, hóa chất tăng 26,6% so cộng kỳ. Thị trường nhập khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ tăng 8%, Trung Quốc tăng 10%.

Nhờ 1 vài chỉ số tăng trưởng kinh tế đều cao hơn cộng kỳ nên số thu ngân sách của Hà Nội trong 8 tháng đầu năm ước đạt 151.600 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán, tăng 16,1% so có cộng kỳ 2017. Trong đây, thu nội địa 138.600 tỷ đồng, bằng 64% dự toán; từ làm việc xuất, nhập khẩu 10.900 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán và từ dầu thô 2.100 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hà Nội, trong thời gian tới, đô thị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách các tháng cuối năm 2018 bằng các phương pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và đã đi vào hoạt động 1 vài chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2018, nhất là 1 vài chỉ tiêu còn thấp. Đồng thời, tiên đoán tốt tình hình phân khúc, tỷ giá ngoại tệ để chắc chắn kế hoạch xuất khẩu.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net