Giao dịch phái sinh trong tháng 9 giảm 14,87% về giá trị

Theo Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX), giá trị chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán phái sinh trong tháng 9 giảm 14,87% so có tháng trước. Mặt khác, khối lượng chuyển nhượng đạt 1.557.281 hợp đồng so có 1.829.399 hợp đồng trong tháng 8, bình quân khối lượng chuyển nhượng đạt 81,962 hợp đồng/phiên, tăng 3,05% so có tháng trước.
Khối lượng tài khoản mở mới tăng nhưng khối lượng chuyển nhượng lại giảm
Khối lượng tài khoản mở mới tăng nhưng khối lượng chuyển nhượng lại giảm

Tuy nhiên, khối lượng tài khoản mới mở lại có xu hướng tăng. Cụ thể ở thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh đạt 46.556 tài khoản, tăng 9,64% so có tháng trước.

Trong tháng 9, có 1 mã sản phẩm là VN30F1808 đáo hạn ngày 18/9/2018 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1811 vào ngày 19/8/2018. Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được chuyển nhượng là VN30F1810, VN30F1811, VN30F1812 và VN30F1903.

Khối lượng mở (OI) toàn phân khúc giảm 4,6% so có tháng trước, tính đến cuối ngày 28/9/2018; khối lượng OI của toàn phân khúc đạt 14.615 hợp đồng so có 15.320 hợp đồng ở thời điểm cuối tháng 8.

Số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh đạt 46.556 tài khoản, tăng 9,64% so có tháng trước.

Hoạt động chuyển nhượng vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (99%).

Sự tham dự của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm dao động 0,55% khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc, trong đó làm việc tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so có tháng 8, chiếm 0,32% khối lượng chuyển nhượng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 0,12% tổng khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc.

Trong tháng 9, HNX đã chấp thuận tư cách thành viên chuyển nhượng phân khúc chứng khoán phái sinh đối có Công ty chứng khoán ACB. Như vậy đến cuối tháng 9, đã có 11 công ty chứng khoán là thành viên chuyển nhượng chứng khoán phái sinh trên Sở HNX.

Tổng hợp chuyển nhượng toàn phân khúc:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 8/2018

Tháng 9/2018

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng chuyển nhượng

Hợp đồng

1.829.399

1.557.281

-14,877%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

15.320

14.615

3,05%

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net