Giao dịch phái sinh có xu hướng giảm

Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8, có 1 mã sản phẩm là VN30F1808 đáo hạn ngày 16/8/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1810 vào ngày 17/8/2018.
Đã có 10 doanh nghiệp chứng khoán là thành viên chuyển nhượng chứng khoán phái sinh trên HNX
Đã có 10 doanh nghiệp chứng khoán là thành viên chuyển nhượng chứng khoán phái sinh trên HNX

Tại thời điểm cuối tháng 8 có 4 mã hợp đồng được chuyển nhượng là VN30F1809, VN30F1810, VN30F1812 và VN30F1903.

Giao dịch trên phân khúc chứng khoán phái sinh trong tháng 8 giảm 35,67% so có tháng trước, khối lượng chuyển nhượng đạt 1.829.399 hợp đồng so có 2.843.872 hợp đồng trong tháng 7. Tính bình quân, khối lượng chuyển nhượng đạt 79,539 hợp đồng/phiên, giảm 38,47% so có tháng trước.

Khối lượng mở (OI) toàn phân khúc giảm 9,12% so có tháng trước, tính đến cuối ngày 31/8/2018, khối lượng OI của toàn phân khúc đạt 15.320 hợp đồng so có 16.858 hợp đồng ở thời điểm cuối tháng 7.

Mặc dù chuyển nhượng trên phân khúc giảm so có tháng trước, tuy nhiên số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8, số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh đạt 43.453 tài khoản, tăng 9,64% so có tháng trước.

Hoạt động chuyển nhượng vẫn tập trung chủ yếu ở một vài nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,7%).

Sự tham dự của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm dao động 0,76% khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc, trong đây vận hành tự doanh của một vài doanh nghiệp chứng khoán giảm so có tháng 7, chiếm 0,71% khối lượng chuyển nhượng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 tăng 12,4% so có tháng 7 tuy nhiên cũng chỉ chiếm 0,13% tổng khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc.

Trong tháng 8, HNX đã chấp thuận tư một vàih thành viên chuyển nhượng phân khúc chứng khoán phái sinh đối có Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Như vậy đến cuối tháng 8, đã có 10 doanh nghiệp chứng khoán là thành viên chuyển nhượng chứng khoán phái sinh trên HNX.

Bảng tổng hợp chuyển nhượng toàn phân khúc:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7/2018

Tháng 8/2018

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng chuyển nhượng

Hợp đồng

2.843.872

1.829.399

-35,67%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

16.858

15.320

-9,12%

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net