Giao dịch chứng khoán phái sinh tăng mạnh

Theo Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 5, thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh so có tháng 4.
Khối lượng chuyển nhượng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 tăng nhẹ so có tháng 4
Khối lượng chuyển nhượng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 tăng nhẹ so có tháng 4

Giá các hợp đồng tương lai cũng biến động theo chỉ số phân khúc cơ sở.

Cụ thể có trường hợp mã hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 5/2018, ở thời điểm niêm yết trong tháng 3, khi kỳ vọng đối có phân khúc cơ sở tăng, hợp đồng được chuyển nhượng có giá cao hơn chỉ số VN30 Index.

Tuy nhiên khi còn 1 tháng đến thời điểm đáo hạn, giá của hợp đồng tương lai bám sát chỉ số và biến động đồng đều có chỉ số. Thanh khoản phân khúc tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn, đặc thù khi phân khúc cơ sở biến động.

Trong tháng 5, VN30 Index tiếp tục biến động mạnh, sụt giảm hơn 100 điểm và chỉ có dấu hiệu tăng điểm trong 3 ngày cuối tháng,

Trong khi đó, khối lượng chuyển nhượng trên phân khúc chứng khoán phái sinh liên tục tăng và đạt kỷ lục mới.

Tổng khối lượng chuyển nhượng và giá trị chuyển nhượng danh nghĩa của phân khúc chứng khoán phái sinh tăng mạnh, đạt 1.640.735 hợp đồng và 162.529,58 tỷ đồng, tương ứng tăng 191,17% và 162,46% so có tháng 4.

Khối lượng chuyển nhượng bình quân đạt 74.579 hợp đồng/phiên, giá trị chuyển nhượng bình quân đạt 7.387,7 tỷ đồng/phiên, có mức tăng lần lượt là 151,46% và 126,82% so có tháng trước.

Khối lượng chuyển nhượng cao nhất vào ngày 30/5 có 114.240 hợp đồng và giá trị chuyển nhượng danh nghĩa đạt hơn 10.446 tỷ đồng, tương ứng gấp 1,8 và 1,6 lần so có kỷ lục lập trong tháng 4.

Thị trường chứng khoán phái sinh đã trở thành 1 kênh thu hút các nhà đầu tư trong bối cảnh phân khúc cơ sở nhiều biến động.

Khối lượng mở OI toàn phân khúc duy trì ổn định trong suốt tháng và đạt 11.008 hợp đồng ở ngày 31/5, tăng 32,4% so có tháng 4, khối lượng mở OI cao nhất đạt 13.856 hợp đồng ngày 28/5.

Số lượng tài khoản chuyển nhượng phái sinh được mở tiếp tục tăng 12,77% so có tháng trước, đạt 30.995 tài khoản.

Hoạt động chuyển nhượng vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,48%).

Sự tham dự của nhà đầu tư tổ chức trong nước vẫn rất khiêm tốn, chỉ chiếm dao động 0,28% khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng gấp đôi so có tháng 4, chiếm 2,18% khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc.

Khối lượng chuyển nhượng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 tăng nhẹ so có tháng 4, đạt 2.081 hợp đồng, chiếm 0,06% khối lượng chuyển nhượng toàn phân khúc. Tổ chức nước ngoài cũng bắt đầu chuyển nhượng nhiều hơn trên phân khúc chứng khoán phái sinh, có 992 hợp đồng được chuyển nhượng, gấp 5 lần so có tháng 4.

Tổng hợp chuyển nhượng toàn phân khúc:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 4

Tháng 5

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng chuyển nhượng

Hợp đồng

563.500

1.640.735

191,17

2

Giá trị chuyển nhượng

Tỷ đồng

61.884,12

162.529,58

162,64

3

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

8.315

11.008

32,4

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net