FTSE Russell đưa chứng khoán Việt vào danh sách xét nâng hạng

Theo Sở chuyển nhượng chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE), Tổ chức cung cấp chỉ số danh tiếng toàn cầu FTSE Russell đã chính thức đưa phân khúc Việt Nam vào danh sách tham khảo để nâng hạng từ Thị trường cận biên thành Thị trường mới nổi.
Để được chính thức nâng hạng, phân khúc Việt Nam sẽ cần tiếp tục duy trì và cải thiện tốt hơn các tiêu chí được đề ra và thời gian tối thiểu xem xét là 1 năm.
Để được chính thức nâng hạng, phân khúc Việt Nam sẽ cần tiếp tục duy trì và cải thiện tốt hơn các tiêu chí được đề ra và thời gian tối thiểu xem xét là 1 năm.

Theo đó, phân khúc chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chí xếp hạng của FTSE Russell đối có phân khúc mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Các tiêu chí bao gồm môi trường pháp lý, hạ tầng và chất lượng phân khúc, hệ thống lưu ký và thanh toán bù trừ.

Qua quá trình rà soát và đánh giá có các quy tắc nghiêm ngặt, Hội đồng Phân hạng phân khúc và Hội đồng giải đáp Chính sách của FTSE Russell đã chính thức chấp thuận đưa phân khúc chứng khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng của FTSE Russell.

Để được chính thức nâng hạng, phân khúc Việt Nam sẽ cần tiếp tục duy trì và cải thiện tốt hơn các tiêu chí được đề ra và thời gian tối thiểu xem xét là 1 năm.

HOSE cho biết, phân khúc chứng khoán Việt Nam được đưa vào danh sách xem xét của FTSE Russell là thành quả của quá trình phát triển không ngừng của nền kinh tế và phân khúc vốn Việt Nam hướng tới các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Đây là kết quả của các nỗ lực trong thời gian qua của Bộ Tài chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, hai Sở chuyển nhượng chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán nhằm hoàn thiện hơn phân khúc chứng khoán nói riêng và đóng góp nền kinh tế nói chung.

Sự công nhận của tổ chức cung cấp chỉ số uy tín địa cầu FTSE Russell sẽ góp phần cách tân địa vị của phân khúc tài chính quốc gia đối có công chúng nhà đầu tư; chờ mong sẽ đem tới nhiều tác động tích cực lên khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, cũng như cải thiện thanh khoản của phân khúc, chất lượng của công ty niêm yết và là động lực để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net