Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tích cực mở cửa gọi vốn

Không ít 1 số công ty bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam đang tích cực thực hiện chiến dịch tăng vốn, mở rộng thị phần, đầu tư phát triển, tạo thời cơ rộng mở cho 1 số nhà đầu tư.
PTI đã đề sẵn lộ trình tăng vốn cho nhu cầu mở rộng của mình
PTI đã đề sẵn lộ trình tăng vốn cho nhu cầu mở rộng của mình

Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA cho biết, Công ty đã được Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiểu ưu đãi cổ tức.

Sau đó, ở Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào cuối tháng 3/2018, các cổ đông đã thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu có tổng giá trị là 310 tỷ đồng, dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc cổ phiếu phổ thông có giá phát hành bằng mệnh giá. Ban giám đốc Bảo hiểm AAA kỳ vọng, việc tăng thêm vốn cổ phần này sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Trong khi đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) mới đây cũng thông qua tờ trình thực hiện chiến lược M&A. Hãng bảo hiểm này nhận định, M&A tìm kiếm đối tác chiến lược là xu thế phát triển tất yếu trong nền kinh tế mở có mức độ tranh giành ngày càng gay gắt.

Thông qua M&A, MIC được hưởng lợi các giá trị cùng hưởng, cải thiện hiệu quả, quy mô làm việc, thu hút vốn, nâng cao năng lực tài chính, tăng lên làm việc đầu tư, mở rộng mạng lưới và danh tiếng trong ngành, đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin, tăng lên thời cơ đấu thầu tham dự các dự án, đồng thời tăng mật độ giữ lại ở các nghiệp vụ có hiệu quả.

Tiêu chuẩn chọn lọc nhà đầu tư chiến lược của MIC là có bí kíp phát triển bán lẻ qua các kênh bán trực tiếp, online, đại lý, phân phối, hợp tác…; có năng lực xây dựng và triển khai sản phẩm phong phú, hệ thống công nghệ thông tin tân tiến đáp ứng sự phát triển của Công ty có mục tiêu Top 3 phân khúc. Đồng hành cùng MIC tối thiểu 5 năm đến 10 năm và duy trì mật độ vốn góp 15% vốn điều lệ Công ty ở mọi thời điểm…

Không nằm trong kế hoạch tăng vốn ngay trong năm 2018, nhưng Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cũng đã đề sẵn lộ trình tăng vốn cho nhu cầu mở rộng của mình. Theo đó, hãng bảo hiểm này sẽ tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng trong thời gian tới để đầu tư phát triển thị phần. Tính đến cuối năm 2017, thị phần của PTI đang nắm giữ là 8,5%, đứng thứ tư phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ.

Bên cạnh đó, 1 trong các hãng bảo hiểm ở phân khúc Việt Nam đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm là Bảo Minh. Bởi các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thời cơ mua thêm cổ phần của hãng bảo hiểm này khi sắp tới, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn.

Tuy nhiên, chia sẻ ở Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về các vấn đề mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, kế hoạch thoái vốn của SCIC và việc AXA mua thêm cổ phiếu của Bảo Minh, đại diện hãng bảo hiểm này cho biết, đối có việc thoái vốn, SCIC sẽ chọn lọc thời điểm phù hợp để thực hiện, nhưng trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 không có nội dung này. Chính vì vậy, dù thời cơ vẫn còn nhưng nhà đầu tư cần phải tiếp tục chờ đợi.

Trong khi đó, theo đại diện cổ đông AXA, hãng bảo hiểm này vẫn đang chờ đợi có các 1 sốh tân trong quy định pháp luật về mật độ có tối đa đối có nhà đầu tư nước ngoài ở Bảo Minh. Chủ trương của AXA là linh hoạt và cởi mở đối có mọi thời cơ đầu tư mua bán cổ phần của Bảo Minh.

Hiện ở, theo quy định đối có các công ty bảo hiểm phi nhân thọ như Bảo Minh và công ty tái bảo hiểm như VNR, mật độ có tối đa cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 49%. Bảo Minh đang có các cổ đông là SCIC, AXA-SA (Pháp)…

Trong đó, SCIC là cổ đông chiếm mật độ cổ đa số nhất có 50,7%, AXA-SA 13,8%; các cổ đông có mật độ cổ phần chiếm gần 5% là Công ty trách nhiệm hữu hạn Firstland và Halley Sicav – Halley Asian Prosperity.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net