Doanh nghiệp bảo hiểm lờ việc công bố thông tin sản phẩm mới

Thông tư 50/2017/TT-BTC giải đáp thi hành 1 số điều ở Nghị định 73/2016/NĐ-CP đã có hiệu lực gần 1 năm, nhưng quy định về công khai những sản phẩm bảo hiểm mới vẫn chưa được những công ty bảo hiểm phi nhân thọ thực hiện nghiêm túc.

Nhiều công ty chưa có mục sản phẩm mới

Cụ thể, theo Khoản 2, Điều 35 – Thông tư 50/2017, trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, những công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải mở phân phối công khai những sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai trong tháng trước liền kề (nếu có) trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và website của công ty. Nội dung mở phân phối bao gồm những quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, mẫu hồ sơ đề nghị bảo hiểm và những thông tin có liên quan trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Báo Đầu tư, trên website của 29 công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang làm việc trên phân khúc tính đến thời điểm này, rất hiếm công ty tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định.

Vấn đề dễ thấy nhất trong việc mở phân phối thông tin về sản phẩm mới của những công ty bảo hiểm phi nhân thọ là chưa thống nhất tên mục như giải đáp là “Công bố sản phẩm bảo hiểm mới”. Có công ty chỉ ngắn gọn là “Sản phẩm mới”, có công ty thì lấy tên sản phẩm để làm tên mục (ABIC, Bảo Long).

Tại nhiều công ty, trên website còn chưa có mục về sản phẩm mới (AAA, AIG, Liberty, Chubb, Baoviet Tokio Marine, BIC, VBI). Nếu có, mục này không nằm trên trang chính, mà “dúi” sâu vào những trang trong, gây gặp khó khi tìm kiếm (MSIG, Toàn Cầu, PJICO, Bảo Minh, Hùng Vương, Bảo Minh, PVI, Cathay).

Website của AAA chưa có mục “Công bố sản phẩm bảo hiểm mới” như quy định

Đáng chú tâm, ở BSH, trên trang chủ tuy đã có mục về sản phẩm mới, nhưng phải đăng nhập, tức là phải được BSH cấp tài khoản, thì mới có thời cơ nghiên cứu kỹ về sản phẩm mới của hãng.

Nội dung mở phân phối chưa đầy đủ

Đứng ở góc độ bạn, việc có hay không có mục về sản phẩm bảo hiểm mới không quan trọng bằng việc có nội dung gì nội khu. Theo ghi nhận của Báo Đầu tư Chứng khoán, ở nhiều công ty (Xuân Thành, AAA, Samsung Vina, PVI, VASS, MIC, Hàng Không, PJICO…), nội dung về sản phẩm mới gần như trống trơn. Chẳng hạn, bấm vào mục “Sản phẩm mới” của PTI thì không có nội dung gì ngoài số tel của tổng đài hỗ trợ bạn. Mục này ở QBE Việt Nam thì “không có sản phẩm mới nào”.

Hay có UIC, nhà bảo hiểm được phân tách là thực hiện khá chuẩn mực việc mở phân phối về sản phẩm mới theo định, bao gồm tên mục, tên sản phẩm, thành phần và số lượng nghiệp vụ/sản phẩm mới đang triển khai…, nhưng lại thiếu file đính kèm nội dung chi tiết thông tin về điều khoản/quy tắc/biểu phí, mà chỉ nêu chung chung tên/số hiệu điều khoản.

Tương tự, ở Bảo hiểm Bảo Việt, những sản phẩm mới cộng điều kiện, điều khoản đính kèm đã được mở phân phối, song cũng chưa được chi tiết, rõ ràng.

Theo công văn của Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm, những công ty bảo hiểm phải gửi địa chỉ các con phố dẫn mục về sản phẩm bảo hiểm mới cho Bộ Tài chính, đồng thời phối hợp có cơ quan này để thiết lập kết nối trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của Bộ đến cổng thông tin điện tử của những công ty bảo hiểm trước ngày 1/4/2018.

Tìm hiểu của Báo Đầu tư cho thấy, đa số công ty bảo hiểm chỉ tập trung ra mắt về sản phẩm cũ, thông tin về sản phẩm mới khá hạn chế. Trong khi đây, theo tổng hợp từ Bộ Tài chính, mỗi năm, cả 2 khối phi nhân thọ và nhân thọ đều đưa ra hàng chục sản phẩm bảo hiểm mới ra phân khúc.

Liên quan đến làm việc giám sát việc thực hiện mở phân phối thông tin về sản phẩm mới, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, những công ty báo cáo đã thực hiện nghĩa vụ này và sẽ tiếp tục thông tin khi triển khai sản phẩm mới.

Tuy nhiên, ghi nhận của Báo Đầu tư về lý do những công ty bảo hiểm chưa tuân thủ tốt quy định về mở phân phối thông tin sản phẩm mới, phụ trách pháp chế của 1 công ty bảo hiểm thừa nhận rằng, công ty ưu tiên nguồn lực cho làm việc khai thác phân phối hàng, hơn là cho công tác mở phân phối thông tin sản phẩm.

Về việc đưa sản phẩm mới ra phân khúc trong năm, theo vị phụ trách pháp chế trên, khả năng công ty không có sản phẩm mới là rất thấp.

Bởi kể từ khi Thông tư 50/2017 còn ở dạng dự thảo, việc công khai chi tiết thông tin sản phẩm theo quy định sẽ giúp làm giảm đáng kể khối lượng công việc liên quan đến tuyên truyền, ra mắt, giải đáp, giải đáp về sản phẩm bảo hiểm, giúp bạn có thể tự nghiên cứu kỹ sản phẩm bảo hiểm để đưa ra chọn lọc thích hợp.

Một khi công tác này không được chắc chắn, cả cơ quan quản lý và bạn sẽ đối mặt có nhiều gặp khó trong việc quản lý, cũng như nghiên cứu kỹ về những sản phẩm bảo hiểm mới.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net