Định lại trạng thái Quỹ Bảo trì đường bộ

Sau 5 năm làm việc, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương – cơ quan đang hoạt động, chi tiêu hơn 10.000 tỷ đồng mỗi năm để bảo trì hệ thống quốc lộ cả nước sẽ bị giải thể.

Giải thể

Theo tài liệu của Báo Đầu tư, Văn phòng Chính phủ đang áp dụng lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp liên quan đến kiến nghị của Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) tới Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương.

Nhiều khả năng, đề xuất của Bộ GTVT sẽ được Thủ tướng chấp thuận, bởi cả Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính khi góp ý về Báo cáo phân tách 5 năm làm việc của Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương hồi cuối năm 2017 đều cho rằng, việc tái cơ cấu Hội đồng Quản lý Quỹ là rất cấp thiết.

Duy tu dặm vá ổ gà chắc chắn giao thông ở km 19+400 – Quốc lộ 91. Ảnh: Anh Minh
Duy tu dặm vá ổ gà chắc chắn giao thông ở km 19+400 – Quốc lộ 91. Ảnh: Anh Minh

Trước đây, cuối tháng 6/2018, Bộ GTVT đã đồng thuận có yêu cầu của Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương về việc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép giải thể Hội đồng Quản lý quỹ và tái cơ cấu làm việc của Quỹ.

Theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì các con phố bộ Trung ương là cơ quan đầu não được giao chọn lọc 1 vài vấn đề trong tổ chức làm việc của Quỹ, bao gồm: đề xuất điều chỉnh 1 vài quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung 1 vài quy định liên quan đến làm việc của Quỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phê duyệt kế hoạch tài chính (thu, chi) hàng năm của Quỹ; chọn lọc phân chia phí sử dụng các con phố bộ thu đối có xế hộp hàng năm cho 1 vài quỹ bảo trì các con phố bộ địa phương…

Cũng theo Quyết định số 1486, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là Bộ trưởng Bộ GTVT; 4 phó chủ tịch là thứ trưởng 1 vài bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ủy viên thường trực Hội đồng là Chánh văn phòng Quỹ; 7 ủy viên Hội đồng khác bao gồm lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ GTVT); Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam; Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Ngân sách (Bộ Tài chính) và đại diện Hiệp hội Vận tải xế hộp Việt Nam.

Lý do khiến cơ quan điều hành Quỹ quản lý hơn 10.000 tỷ đồng này đứng trước nguy cơ bị giải thể là từ năm 2017, thực hiện quy định của pháp luật về Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước, tất cả nguồn thu của Quỹ Bảo trì các con phố bộ từ phí sử dụng các con phố bộ (thu qua đầu phương tiện) nộp tất cả vào ngân sách nhà nước. Toàn bộ nhu cầu chi cho Quỹ Bảo trì các con phố bộ đều do ngân sách cấp. Việc phân chia phần 35% phí thu được do Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ chọn lọc cấp cho 1 vài địa phương.

“Theo cơ chế hoạt động mới, Bộ GTVT cảm thấy vai trò của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì các con phố bộ Trung ương có hạn chế, không chắc chắn hiệu quả như trước đây”, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng cho biết.

Do Hội đồng Quản lý Quỹ bị giải thể, nên Văn phòng Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương – trong vai trò cơ quan tham mưu cho Hội đồng cũng sẽ hết nhiệm vụ.

Để thay thế Hội đồng Quản lý Quỹ, Bộ GTVT yêu cầu Thủ tướng Chính phủ giao việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ bảo trì các con phố bộ Trung ương cho bộ này trực tiếp quản lý theo hướng Bộ trưởng Bộ GTVT làm Chủ tịch Quỹ, hoặc giao cho Thứ trưởng làm Chủ tịch quỹ, giải thể Văn phòng Quỹ.

“Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương sẽ sử dụng 1 vài cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để giúp việc điều hành làm việc của Quỹ. Việc quản lý thu, chi của Quỹ thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và 1 vài văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”, lãnh đạo Bộ GTVT đề xuất.

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và ban hành chọn lọc giải thể Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì các con phố bộ Trung ương, Bộ GTVT cho biết sẽ phải đồng thời điều chỉnh vô số 1 vài văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ này gồm bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ – TTg; sửa đổi Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì các con phố bộ; sửa đổi Thông tư 60/2017/TT – BTC ngày 15/6/2017 giải đáp quản lý, sử dụng, thanh quyết toán chi phí quản lý bảo trì các con phố bộ.

Trước mắt, để chắc chắn tiếp tục thực hiện công tác quản lý Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương cho 1 vài nhiệm vụ quản lý, bảo trì các con phố bộ được thông suốt, không bị ngừng trệ trong thời gian thực hiện nghiên cứu kỹ, trình cấp có thẩm quyền ban hành 1 vài văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và có hiệu lực thi hành, Bộ GTVT đã yêu cầu Thủ tướng Chính phủ tạm thời cho phép chuyển tất cả 1 vài nhiệm vụ của Hội đồng Quản lý quỹ sang Bộ GTVT, để Bộ chủ động giao 1 vài cơ quan tham mưu thực hiện công tác tham mưu tương ứng theo công dụng, nhiệm vụ cụ thể.

Chồng lấn công dụng

Không chỉ Hội đồng Quản lý quỹ bị “việt vị” so có Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước, trong Văn bản số 15985/BTC – HCSN góp ý về báo cáo phân tách 5 năm làm việc của Quỹ Bảo trì các con phố bộ, Bộ Tài chính cũng có các phản biện khá gay gắt liên quan đến mô hình làm việc của Quỹ.

Theo Bộ Tài chính, có tư 1 vàih là cơ quan quản lý nhà nước về các con phố bộ, Bộ GTVT được giao dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đây có chi phí duy tu, bảo trì hệ thống các con phố bộ do bộ này quản lý.

Tuy vậy, do giai đoạn này vẫn còn duy trì tổ chức Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương, nên dự toán chi ngân sách nhà nước cho công tác duy tu, bảo trì các con phố bộ được Chính phủ giao về Bộ GTVT, nay lại phải chuyển sang Quỹ để quản lý, sử dụng. Hàng năm, Bộ GTVT phải thi công kế hoạch duy tu, bảo trì hệ thống các con phố bộ thuộc trách nhiệm quản lý của bộ, gửi sang Quỹ để phê duyệt. Sau khi được Quỹ phê duyệt có 1 loạt 1 vài thủ tục hành chính không cần thiết này, Bộ GTVT mới có chi phí để thực hiện làm việc bảo trì.

“Rõ ràng, cộng 1 công việc duy tu, bảo trì hệ thống các con phố bộ đang được giao cho 2 cơ quan, tổ chức cộng thực hiện. Đó là chưa kể đến việc, dù được Chính phủ giao nhiệm vụ và ngân sách để thực hiện, nhưng khi sử dụng ngân sách lại phải báo cáo và chịu sự phê duyệt của Quỹ – 1 tổ chức không thuộc Bộ GTVT”, lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá.

Liên quan đến mô hình tổ chức, Bộ Tài chính cho rằng, Văn phòng Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương chưa có đủ nhân sự và năng lực để độc lập quản lý tất cả chi phí bảo trì các con phố bộ hàng năm (khoảng gần 10.000 tỷ đồng; có mối quan hệ phân bổ, cấp phát, quản lý chi phí có 63 tỉnh, đô thị và 59 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT và 1 vài Sở Giao thông – Vận tải được ủy quyền quản lý các con phố quốc lộ).

Theo Bộ Tài chính, hiện Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương vẫn đang sử dụng 1 vài tổ chức trực thuộc Bộ GTVT để làm thay 1 vài công việc của Văn phòng Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương, như: thi công dự toán, kiểm tra, thanh quyết toán chi phí bảo trì các con phố bộ.

Việc này dẫn tới thực ở là, phát sinh thêm 1 tổ chức trung gian về danh nghĩa là nằm ngoài Bộ GTVT – Văn phòng Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương, nhưng thực ở, tổ chức này vẫn đang sử dụng biên chế và bộ máy của Bộ GTVT để thực hiện công việc được giao; dẫn đến chồng chéo, không rõ ràng về công dụng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giữa Bộ GTVT, 1 vài đơn vị thuộc Bộ GTVT và Văn phòng Quỹ Bảo trì các con phố bộ Trung ương trong việc phê duyệt kế hoạch, giao dự toán chi phí ngân sách nhà nước, cấp phát và quyết toán chi phí, gắn có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí ngân sách nhà nước được giao.

“Mặt khác, làm việc của thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ theo cơ chế kiêm nhiệm là không hiệu quả, không chắc chắn được vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện, 1 vài ủy viên kiêm nhiệm không làm thay được công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT, Bộ Tài chính”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khẳng định.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net