Dệt may Nam Định lên UPCoM

Ngày 11/9/2018, 13,6 triệu cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định chính thức được chuyển nhượng trên UPCoM. Mã chứng khoán NDT. Đây là công ty thứ 3 tham dự chuyển nhượng trên UPCoM trong tháng 9 này.
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là dệt, sản xuất những sản phẩm dệt may
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là dệt, sản xuất những sản phẩm dệt may

Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định, tiền thân là nhà máy Sợi Nam Định, thành lập năm 1889 và chính thức làm việc dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2007 có vốn điều lệ 136 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chủ yếu bao gồm sản xuất, gia công, chuyển nhượng vải, sợi, sợi len, chỉ khâu, chăn, chăn bông, quần áo.

Tổng công ty Dệt may Nam Định là 1 thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Công ty có 7 công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Dệt Nam Định, CTCP Dệt – Dệt may Nam Định, CTCP Chăn len Dệt may Nam Định, CTCP Sợi Thanh Châu Dệt may Nam Định, CTCP May IV Dệt may Nam Định, CTCP May 5 Dệt may Nam Định, CTCP Dệt khăn Dệt may Nam Định. Ngoài ra, Công ty cũng có 2 công ty liên kết là CTCP May I Dệt Nam Định và CTCP Phát triển Đô thị Dệt may Nam Định.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là dệt, sản xuất những sản phẩm dệt may như sợi những loại, vải những loại, khăn mặt, khăn tắm, khăn ăn, quần áo những loại,… Thị trường tiêu thụ của công ty bao gồm đa số những tỉnh thành của Việt Nam và 1 số nước trên địa cầu như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cu Ba…

Ngoài những lĩnh vực làm việc chính, GĐ này Tổng CTCP Dệt may Nam Định đang đầu tư vào dự án Khu thành phố Dệt may Nam Định, thiết lập nên trọng điểm hành chính mới của thành phố Nam Định có khu trọng điểm thương mại, dịch vụ, chung cư cao tầng. Chủ đầu tư của dự án này là CTCP Phát triển thành phố Dệt may Nam Định.

Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty là hoạt động an toàn và có hiệu quả; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của những cổ đông; kiện toàn tổ chức, đã đi vào hoạt động những quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty thích hợp có điều kiện thực tại nhằm tạo khung pháp lý cho việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Trong thời gian tới, Công ty chủ trọng đổi mới những công tác quản trị như: hoạch định kế hoạch, thi công chiến lược và lập kế hoạch làm việc, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo những bộ phận, cá nhân có liên quan, kiểm soát quá trình thực hiện nhằm huy động mọi nguồn lực để đạt đc những mục tiêu đề ra, nâng cao vai trò quản trị điều hành, kết hợp hài hòa giữa quản lý khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản trị.

Kết quả làm việc kinh doanh hợp nhất GĐ năm 2017 – 6 tháng đầu năm 2018

Chỉ tiêu

Năm 2017

6 tháng đầu năm 2018

Tổng giá trị tài sản (Tỷ đồng)

1.293

1.228

Vốn chủ có (Tỷ đồng)

222

220

Doanh thu thuần (Tỷ đồng)

844

462

Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)

39

10

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

15,326

15,079

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017, BCTC quý II Tổng CTCP Dệt may Nam Định)

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net