Đà Nẵng lên phương án ngăn chặn trốn thuế BĐS và lĩnh vực rủi ro cao về thuế

UBND TP Đà Nẵng vừa Ban hành Đề án “Chống thất thu thuế đối có 1 số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng”. Đây là đề án được thực hiện Thứ nhất của địa phương này trong cả nước.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tư pháp có phương án giám sát, ngăn chặn trốn thuế trong mua bán BDS (bất động sản).

Đà Nẵng là 1 trong các địa phương ban hành đề án chóng trốn thuế đầu tiên trên cả nước
Đà Nẵng là 1 trong các địa phương ban hành đề án chặn trốn thuế đầu tiên trên cả nước

Đề án nêu rõ: Đối có lĩnh vực bất động sản, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành tính năng phải thường xuyên cập nhật, tham mưu điều chỉnh bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất chắc chắn phù hợp có giá phân khúc; phải tiến hành thu thập thông tin về dự ánđầu tư được cấp phép, xây dựng cơ sở hạ tầng mua bán bất động sản, công đoạn triển khai dự án, tình hình kê khai, nộp thuế của các chủ đầu tư, tiến hành giám sát, kiểm tra hồ sơ khai quyết toán thuế của từ 10-15 dự án lớn được cấp phép.

Theo đó, các cơ quan tính năng phải kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm các hình thức liên danh có chủ đầu tư để ủy quyền mua bán bất động sản, người được ủy quyền làm trung gian khai giá mua bán bất động sản không phù hợp có phân khúc, số tiền chênh lệch do khâu trung gian thu theo thỏa thuận, không được phản ánh trên sổ sách kế toán làm sai lệch kết quả kinh doanh, gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước, mua bán dự án kèm mua bán quyền sử dụng đất và các trường hợp mua bán vốn dẫn đến cách tân chủ có quyền sử dụng đất.

Thường xuyên cung cấp thông tin cho cơ quan tính năng khi có dấu hiệu gian lận và khai giá thấp hơn giá trị thực ở mua bán. Trong đó, tập trung kiểm tra đối có các dự án của chủ đầu tư là các công ty ngoại tỉnh, có phát sinh việc đầu tư mua bán bất động sản ở Đà Nẵng; các làm việc mua bán, mua bán và cho thuê căn hộ chung cư, khách sạn, villa resort trên địa bàn Đà Nẵng.

UBND TP giao Cục Thuế Đà Nẵng theo dõi kết quả giải quyết của Bộ Tài chính, kịp thời tham mưu cho UBND TP tiếp tục có văn bản yêu cầu Bộ Tài chính sớm có ý kiến về sửa đổi giá tính thuế đối có làm việc mua bán bất động sản.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giám sát làm việc của các Phòng công chức và nghiệp vụ công chứng trên lĩnh vực kinh doanh, mua bán bất động sản trên địa bàn TP để góp phần chống thất thu liên quan đến làm việc mua bán bất động sản.

Đặc biệt là các hành vi “ký gửi, ký chờ” của công chứng viên và các hậu quả pháp lý phát sinh từ việc “ký gửi, ký chờ” khi thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán, mua bán bất động sản, liên danh có chủ đầu tư để ủy quyền mua bán bất động sản, người được ủy quyền làm trung gian khai giá mua bán bất động sản không phù hợp có phân khúc, số tiền chênh lệch do khâu trung gian thu theo thỏa thuận, không được phản ánh trên sổ sách kế toán làm sai lệch kết quả kinh doanh…nhằm trốn thuế.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net