Cục thuế thành phố Hải Phòng: Áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2018

Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Theo đây từ ngày 01/11/2018 ứng dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn đô thị Hải Phòng. Việc tổ chức thực hiện HĐĐT theo quy định của Nghị định 119 tới một vài công ty, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất vào 1/11/2020.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện người nộp thuế, Nghị định 119 quy định cụ thể về các trường hợp được Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế không thu tiền, bao gồm:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội độc đáo khó khăn.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng sẽ áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn thành phố từ ngày 01.11.2018.
Cục Thuế thành phố Hải Phòng sẽ áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn thành phố từ ngày 01.11.2018.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành công ty (trừ trường hợp quy định ở điểm a khoản 1 Điều 13 nghị định này) trong 12 tháng kể từ khi thành lập công ty;

– Hộ, cá nhân kinh doanh; riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định ở khoản 4 Điều 12 nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định ở nghị định này;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo yêu cầu của UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ công ty vận hành ở khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

– Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng HĐĐT do Bộ Tài chính chọn lọc.

Cũng theo quy định ở Nghị định này, công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net