Công ty Tài chính Bưu điện chính thức được Tập đoàn VNPT bàn giao sang SeABank

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) được giao dịch từ Tập đoàn VNPT sang SeABank có mức giá 710 tỷ đồng, giúp việc tái cơ cấu PTF thành công Bên cạnh đó, tạo tiền đề cho PTF phát triển thành 1 trong các công ty tài chính tiêu dùng danh tiếng Việt Nam.
Lễ bàn giao Công ty tài chính Bưu điện từ tay Tập đoàn VNPT sang SeABank
Lễ bàn giao Công ty Tài chính Bưu điện từ tay Tập đoàn VNPT sang SeABank

Tập đoàn VNPT và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) đã ký biên bản bàn giao Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) vào ngày 22/6 vừa qua.

Trước đó, ngày 1/2/2018, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức bán đấu giá công khai Công ty PTF. Việc thoái vốn của VNPT ở PTF đã được Chính phủ phê duyệt ở Nghị định 25/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2018 về Điều lệ tổ chức và vận hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Qua nhiều vòng bỏ giá công khai, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã trở thành nhà đầu tư trúng đấu giá. Theo đó, PTF được giao dịch từ Tập đoàn VNPT sang SeABank có mức giá 710 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Tập đoàn VNPT đã phối hợp tích cực, nghiêm ngặt có SeABank xây dựng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Phương án giao dịch vốn của Tập đoàn VNPT ở Công ty PTF cho SeABank. Ngày 22/5/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-NHNN chấp thuận việc mua bán, giao dịch toàn bộ vốn góp của Tập đoàn VNPT ở Công ty PTF cho SeABank.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Phương án giao dịch vốn, Tập đoàn VNPT, SeABank và Công ty PTF đã chủ động phối hợp dự tính các thủ tục để bàn giao Công ty PTF từ VNPT cho SeABank theo đúng quy định của Nhà nước.

Việc giao dịch phần vốn góp ở Công ty PTF nằm trong phương án sắp xếp, tái cơ cấu lại các công ty trong Tập đoàn VNPT đã được Chính phủ phê duyệt, nhằm xây dựng và phát triển Tập đoàn VNPT thành tập đoàn kinh tế nhà nước năng động, hiệu quả có năng lực tranh đua ở trong nước và quốc tế; tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo VNPT, việc giao dịch này sẽ giúp việc tái cơ cấu PTF thành công Bên cạnh đó, tạo tiền đề cho PTF phát triển thành 1 trong các công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

Với SeABank, việc nhận giao dịch phần vốn góp ở PTF từ Tập đoàn VNPT và kế thừa toàn bộ nghĩa vụ, trách nhiệm của PTF cũng như trách nhiệm đối có người lao động ở PTF sẽ góp phần tạo điều kiện cho SeABank triển khai nghiệp vụ cấp tín dụng tiêu dùng 1 cách chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn hơn phù hợp có quy định của Luật các tổ chức tính dụng năm 2010 và định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net