Công ty cấp nước Kon Tum IPO 5,2 triệu cổ phần

Ngày 26/9 tới đấy, ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Kon Tum sẽ chào phân phối cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 5,2 triệu cổ phần, tương đương 62,59% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty có mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần.

Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Kon Tum là công ty duy nhất cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Công ty sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân địa bàn đô thị Kon Tum và những huyện, xã kế bên.

Bên cạnh đây, Công ty còn sản xuất nước bình (nước đâyng bình 20 lít), thi công và lắp đặt những công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân, những tổ chức, công ty trên địa bàn tỉnh.

Doanh thu thuần của Công ty có sự tăng trưởng đều qua những năm từ 2015 đến 2017, tăng từ 21 tỷ đồng lên 23,9 tỷ đồng.

Trong đây, doanh thu thuần đến từ mảng cung cấp nước sạch chiếm tỷ trọng lớn 75%, còn lại là doanh thu từ lắp đặt những công trình cấp nước và sản xuất nước bình (25%).

Giá trị thực ở công ty để cổ phần hóa của công ty ở ngày 1/10/2017 đạt hơn 113,2 tỷ đồng, trong đây giá trị thực ở phần vốn Nhà nước ở công ty là hơn 83,3 tỷ đồng.

Hiện ở, công ty đang quản lý và sử dụng 4 khu đất ở đô thị Kon Tum có tổng qui mô đất hơn 13 nghìn m2, toàn bộ là đất thuê 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ chuẩn bị của Công ty sau cổ phần hóa là 83,3 tỷ đồng.

Trong đây, Nhà nước (UBND tỉnh Kon Tum) nắm giữ 35% vốn điều lệ. 200.800 cổ phần (tương đương 2,41% vốn điều lệ) dành để phân phối cho cán bộ công nhân viên, công đoàn và 5.213.830 cổ phần, tương đương 62,59% vốn điều lệ sẽ được phân phối đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Doanh thu và lợi nhuận của công ty GĐ 2015 – 2017

Chỉ tiêu

2015

2016

2017

Vốn chủ có (tỷ đồng)

71,5

71,8

74

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

21,4

23,9

25,4

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

1,3

1,5

1,9

Tỷ suất LNST/Vốn CSH (%)

2,7

2,16

2,68

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của công ty

Doanh thu và lợi nhuận chuẩn bị của công ty sau cổ phần hóa GĐ 2018-2021

Chỉ tiêu

2018

2019

2020

2021

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

27,5

30,3

33,3

36,7

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

1,9

2,3

2,7

3,2

Tỷ lệ cổ tức (%)

2

2,5

3

Nguồn: Theo phương án cổ phần hóa của công ty

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net