Công trình đô thị Nghệ An lên UPCoM

Ngày 29/6/2018, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An sẽ đưa 3.663.999 cổ phiếu lên chuyển nhượng trên sàn UPCoM có tổng giá trị đăng ký chuyển nhượng 36.699.990.000 đồng. Mã chứng khoán là NAU.
Đại bàn vận hành chính của Công ty là TP Vinh và khu vực kế bên
Đại bàn vận hành chính của Công ty là TP Vinh và khu vực kế bên

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiền thân là Xí nghiệp vệ sinh Thành phố Vinh được thành lập năm 1974.

Đầu năm 2011, Công ty đã được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị tỉnh Nghệ An.

Năm 2016, Công ty cổ phần hóa và được đổi tên thành Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An. Vốn điều lệ thời điểm đây xác định là 38.585.100.000 đồng.

Tuy nhiên, vốn điều lệ giai đoạn này của công ty là 36.699.990.000 đồng do giảm phần vốn Nhà nước số tiền 2.337.230.473 đồng (khoản lỗ lũy kế kể từ khi xác định giá trị công ty đến thời điểm công ty chuyển sang công ty cổ phần) và tăng 452.120.000 đồng (ngân sách cấp bổ sung chi phí để mua sắm thiết bị phục vụ cho khu liên hợp xử lý rác thải cuối năm 2014).

Hiện ở, Công ty chưa vẫn chưa một sốh tân Giấy đăng ký kinh doanh theo số vốn được điều chỉnh, Công ty sẽ áp dụng một sốh tân Giấy đăng ký kinh doanh trong thời gian tới sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Các vận hành kinh doanh của công ty có 3 mảng chính, đây là: Vệ sinh nhà cửa, công trình công cộng và thu gom rác thải; Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa hệ thống thoát nước và một số công trình công cộng; Dịch vụ nghĩa trang.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An là công ty thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, phong cảnh đô thị ở tỉnh Nghệ An có địa bàn vận hành chính là đô thị Vinh và vùng kế bên.

Lĩnh vực này thường có ít sự tranh giành của một số tổ chức kinh tế tư nhân, bởi thế, công ty có nhiều điều kiện để có thể đẩy mạnh vận hành này và có lại nhiều giá trị kinh tế và dịch vụ công ích cho một số chủ có.

Kết quả kinh doanh năm 2016 – 2017

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

6 tháng cuối năm 2016

2017

Vốn chủ có

36,43

36,79

Doanh thu thuần

31,41

60,56

Lợi nhuận sau thuế

0,31

0,47

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ có (%)

0,85

1,28

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

10.025

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2017

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

69,84

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

0,576

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

0,82

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)

1,57

Cổ tức (%)

0,78%

Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net