Chứng khoán KIS Việt Nam trở thành thành viên giao dịch phái sinh

Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành chọn lọc số 251/QĐ-SGDHN chấp thuận thành viên chuyển nhượng phân khúc chứng khoán phái sinh cho Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
Chứng khoán KIS là 1 trong các công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc ở Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán
Chứng khoán KIS là 1 trong các công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc ở Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán

Như vậy, đến nay đã có 8 công ty chứng khoán trở thành thành viên chuyển nhượng phân khúc chứng khoán phái sinh của HNX.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên phân khúc chứng khoán phái sinh, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở và chắc chắn yêu cầu kết nối có hệ thống chuyển nhượng chứng khoán phái sinh của Sở.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mai cần có phần mềm phục vụ chuyển nhượng, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử chắc chắn thực hiện việc công bố thông tin chuyển nhượng chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán.

Danh sách 8 công ty chứng khoán thành viên phân khúc chứng khoán phái sinh:

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt

Công ty cổ phần chứng khoán MB

Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net