Chứng khoán KIS tăng vốn thêm gần 800 tỷ, vốn ngoại đạt trên 99%

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) cho biết vừa nhận được giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập & làm việc doanh nghiệp chứng khoán số 42/GPĐC-UBCK về việc cách tân vốn điều lệ.
KIS là công ty chứng khoán có vốn đầu tư Hàn Quốc
KIS là công ty chứng khoán có vốn đầu tư Hàn Quốc

Theo đó, KIS đã tăng vốn điều lệ thêm 784 tỷ đồng, từ 1.113 tỷ lên 1.897 tỷ đồng, tương đương mật độ có nước ngoài của công ty tăng lên 99,27%.

Công ty tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát thêm cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào hoạt động.

Đây cũng là đợt tăng vốn lớn lần thứ 2 của Công ty Chứng khoán KIS VN kể từ tháng 1/2015. Sau 2 lần tăng vốn, vốn điều lệ của KIS đã tăng gấp hơn 7 lần từ 263 tỷ đồng lên 1.897 tỷ đồng.

Hồi tháng 5/2018, KIS cũng vừa được Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thành viên chuyển nhượng phân khúc chứng khoán phái sinh cho Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.

Sau khi bổ sung KIS vào danh sách thành viên phân khúc phái sinh, toàn phân khúc đã có 8 công ty chứng khoán trở thành thành viên chuyển nhượng phân khúc chứng khoán phái sinh của HNX.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên phân khúc chứng khoán phái sinh, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở và chắc chắn yêu cầu kết nối có hệ thống chuyển nhượng chứng khoán phái sinh của Sở.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mai cần có phần mềm phục vụ chuyển nhượng, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký.

Các công ty chứng khoán phải có trang thông tin điện tử chắc chắn thực hiện việc công bố thông tin chuyển nhượng chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của công ty chứng khoán.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net