Chủ tịch Ocean Group: Phải cố gắng tự đi một đoạn đường để lấy lại niềm tin

Ngày 15/8/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC, sàn HOSE) đã họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Đại hội cổ đông Ocean Group phải triệu tập 3 lần mới tiến hành được
Đại hội cổ đông Ocean Group phải triệu tập 3 lần mới tiến hành được

Trước khi Đại hội tiến hành chỉ 5 hôm, ngày 10/8, Công ty nhận được đơn của nhóm cổ đông có 5,066% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng kiến nghị bổ sung nội dung “Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Trọng Nam” vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 của Ocean Group.

Căn cứ Khoản 3 Điều 11, Khoản 3 Điều 17 Điều lệ Công ty, Nhóm cổ đông đủ điều kiện để đưa ra kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Ocean Group đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét việc “Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Trọng Nam” theo đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông nêu trên.

Một trong các nội dung đáng chú ý ở Đại hội là Ban tổ chức công bố Quyết định của Cục thi hành án dân sự Hà Nội về việc kê biên tài sản của ông Hà Văn Thắm. Số tài sản kê biên gồm gần 68,8 triệu cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do ông Thắm là chủ công ty) và hơn 3,3 triệu đứng tên cá nhân ông Thắm. Số cổ phần trên chiếm mật độ hơn 24% vốn của Ocean Group.

Với nội dung của Quyết định trên, việc định đoạt đối có số cổ phiếu trên cũng đã được xác định rõ.

Nói về vấn đề này ở Đại hội, ông Lê Quang Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, trong thời gian trước đây, rất nhiều lần các cổ đông chất vấn Hội đồng quản trị về quyền cổ đông đối có số cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp Hà Bảo và ông Hà Văn Thắm. Theo đó, Công ty vẫn luôn thường xuyên hỏi các cơ quan điều tra để có cách ứng xử hợp lý.

Nói về các vấn đề giai đoạn này của Công ty trong việc huy động các nguồn vốn phục vụ kinh doanh, ông Lê Quang Thụ cho biết, trong vấn đề huy động vốn, các ngân hàng có tiếp tục cho vay hay không cốt yếu liên quan đến niềm tin.

Ông Thụ cho biết, giai đoạn này ngân hàng và các đối tác lo ngại không nằm ở chỗ họ không tin vào khả năng của Công ty, mà họ còn dè dặt ở tính ổn định.

Do đó, Ocean Group phải quyết đứng lên bằng nội lực, khởi sự lại 1 – 2 dự án đầu tiên. “Chúng ta sẽ phải tự đi được 1 đoạn các con phố, từ đó các đối tác và ngân hàng sẽ nhìn vào để họ tin tưởng tiếp tục cho vay”, ông Thụ nói.

Ngoài ra, Ocean Group cũng cho biết vẫn tiếp tục thúc đẩy công tác thu nợ. Hiện số nợ phải thu của Công ty đang dao động gần 2.000 tỷ, lãnh đạo Công ty cho biết đang thuê công ty giải đáp luật chuyên nghiệp để hỗ trợ việc thu nợ. Hiện ở, Ocean Group cũng đang kiện 2 đối tác ra tòa để đòi nợ và khi có kết quả của Tòa thì Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông.

Về vận hành kinh doanh, Ocean Group đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 1.393 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 188 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2017 Ocean Group đạt tổng doanh thu 1.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 471 tỷ đồng.

Theo cơ cấu theo lĩnh vực, nhà đất có lại 49 tỷ đồng doanh thu, hàng hóa thành phẩm đạt doanh thu 557 tỷ đồng, dịch vụ đạt doanh thu 528 tỷ đồng, các vận hành khác 146 tỷ đồng.

Nguyên nhân lỗ chủ yếu trong năm 2017 là do Công ty phải trích lập các khoản dự phòng theo quy định của chế độ kế toán dao động 844 tỷ đồng. Nếu loại trừ ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng thì Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế ~372 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2017 là 5.356 tỷ đồng giảm 11% so có thời điểm ngày 31/12/2016, chủ yếu ở các khoản phải thu do khoản trích lập dự phòng 859 tỷ đồng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tổng tài sản của Công ty.

Tài sản ngắn hạn ở ngày 31/12/2017 giảm 390 tỷ đồng so có 31/12/2016 chủ yếu do dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 673 tỷ đồng, và số dự tiền và tương đương tiền tăng 213 tỷ đồng. Tài sản dài hạn ở ngày 31/12/2017 cũng giảm 283 tỷ đồng so có ở ngày 31/12/2016 chủ yếu do khoản trích lập dự phòng phải thu dài hạn tăng 164 tỷ đồng.

Dòng tiền từ vận hành sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đã dương trên 343 tỷ đồng so có dương 66 tỷ đồng của năm 2016 do vận hành sản xuất kinh doanh đã phần nào được bình phục.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net