Bảo Việt Nhân thọ ký hợp tác với Bưu chính Viettel

Ngày 30/06/2018 ở Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Bưu chính Viettel).
Lẽ ký kết giữa Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel diễn ra ở Hà Nội
Thoả thuận hợp nhằm mục đích phát huy thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel

Theo thỏa thuận hợp tác, hai doanh nghiệp sẽ ưu tiên sử dụng chéo các dịch vụ mà hai bên đang cung cấp trên phân khúc.

Các chuyển nhượng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của bạn tham dự bảo hiểm ở Bảo Việt Nhân thọ sẽ có thể thực hiện qua các kênh trực tiếp và/hoặc kênh chuyển nhượng điện tử/internet/online/mobile app của Bưu chính Viettel.

Bên cạnh đây, hai bên sẽ cộng tập trung khai thác tối đa lợi thế, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và năng lực của mỗi bên, phát huy các thế mạnh về hệ thống có mạng lưới vững chắc và rộng khắp.

Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel hướng tới hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển làm việc kinh doanh, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hai bên trên phân khúc.

Ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Bưu chính Viettel cho biết Bưu chính Viettel sẽ tích cực phối hợp thực hiện các nội dung trong thỏa thuận để phát triển Bên cạnh đây mối quan hệ hợp tác này.

Về phần mình, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm, triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung, điều khoản của Thỏa thuận hợp tác.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ hiện là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu phân khúc bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam có 26,3% thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2017.

Bảo Việt Nhân thọ hiện có hệ thống mạng lưới 76 doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành, có hơn 350 văn phòng chuyển nhượng và gần 190.000 giải đáp viên.

Cho đến nay, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ này đã bảo vệ cho hơn 12 triệu lượt bạn, chi trả ích lợi bảo hiểm và đáo hạn cho bạn có tổng giá trị lên đến gần 34.000 tỷ đồng, giỏ sản phẩm gần 50 sản phẩm bảo hiểm phong phú.

Tổng Công ty Bưu chính Viettel là doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát có thị phần đứng thứ 2 ở Việt Nam.

Hiện ở, Bưu chính Viettel đang cung cấp 3 nhóm dịch vụ chính là Chuyển phát nhanh trong nước – quốc tế, Logistics và Thương mại dịch vụ.

Bưu chính Viettel có mạng lưới gồm 85 Chi nhánh ở 63/63 tỉnh thành toàn quốc, hệ thống Bưu cục, điểm chuyển nhượng đến tận vùng sâu vùng xa, huyện đảo xa xôi.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net