Bảo Việt dành 700 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Bảo Việt (mã cổ phiếu: BVH) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông đã đi vào hoạt động có mật độ 10%/mệnh giá cổ phiếu, bắt đầu thực hiện chi trả kể từ ngày 31/8/2018.
Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt
Tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt

Đây là khoản cổ tức cho năm tài chính 2017. Số tiền Tập đoàn Bảo Việt chuẩn bị chi trả tương đương có 700 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Tính chung từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách lên đến gần 19.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, quý I/2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn phân khúc ước đạt 11.317 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so có cùng kỳ 2017.

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đứng số 1 phân khúc về tổng doanh thu phí bảo hiểm, tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so có tốc độ bình quân phân khúc (+29,1%), chiếm 21,3% thị phần tổng doanh thu phí.

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm y tế sức khỏe tăng trưởng mạnh tương ứng 43% và 53%. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu khi nắm giữ thị đa số nhất ngành bảo hiểm nhân thọ có tổng doanh thu ước đạt 7.170 tỷ đồng (tăng 53,1%), doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 4.623 tỷ đồng (tăng 28,7%).

Cũng trong năm 2018, Bảo Việt đã tăng vốn điều lệ từ 6.805 tỷ đồng lên hơn 7.008 tỷ đồng thông qua việc phát hành thành công 20.415.000 cổ phiếu theo chương trình chọn lọc cho người lao động (ESOP) và thu được thặng dư vốn gần 530 tỷ đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net