Bảo hiểm VNI nhắm doanh thu 1.000 tỷ đồng năm 2018

Chiều ngày 12/6 ở Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đến dự Đại hội có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông đại diện cho 73,73 triệu cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 92,16%).
VNI đã đưa ra nhiều mục tiêu lớn trong năm 2018
Đại hội đồng cổ đông VNI đã đưa ra nhiều mục tiêu lớn trong năm 2018

Năm 2017 mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều gặp khó nhưng VNI đã đã đi vào làm việc các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng doanh thu đạt 769,83 tỷ đồng (trong đây, doanh thu bảo hiểm đạt 673,15 tỷ đồng, tăng trưởng 39% gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn phân khúc. Doanh thu làm việc tài chính đạt 89,79 tỷ đồng, tăng trưởng 52,49%).

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng trưởng 276%, tổng tài sản hơn 1.600 tỷ đồng, mật độ bồi thường mảng phi hàng không là 32,5% thấp hơn mật độ bồi thường chung của phân khúc 3,5%.

Thị phần VNI tăng 2 bậc trên phân khúc xếp thứ 16/29 công ty bảo hiểm phi nhân thọ; Biên khả năng chi trả của VNI trong TOP đầu các công ty bảo hiểm; các chỉ tiêu tài chính của VNI an toàn, hiệu quả và thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Năm 2017, VNI thực hiện tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng mạng lưới thêm 6 Công ty thành viên, nâng tổng số đơn vị lên 29, nhân sự gần 800 cán bộ nhân viên. Cùng có đây làm việc phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance), hệ thống trạm đăng kiểm, show room, Garage, trung tâm y tế, điểm phân phối lẻ trên toàn quốc đã được triển khai mạnh mẽ, bước đầu có lại hiệu quả.

Định hướng của VNI là trở thành công ty bảo hiểm phân phối lẻ danh tiếng ở Việt Nam có sản phẩm tiện dụng, thân thiện, coi trọng chất lượng dịch vụ, chăm sóc bạn cộng phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Mục tiêu năm 2018, VNI phấn đấu tổng doanh thu VNI đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 25%, mở rộng mạng lưới Công ty thành viên thêm 5 đơn vị, đầu tư áp dụng công nghệ tài liệu trong công tác phân phối hàng như website phân phối hàng online (www.ebhhk.com.vn).

Công ty chuẩn bị thi công công nghệ lõi insurtech, tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám định online, gara liên kết, tổng đài chăm sóc bạn 1900-969690, dịch vụ cứu hộ giao thông miễn phí ở đô thị lớn.

VNI cũng có mục tiêu hợp tác có nhiều đối tác, ngân hàng lớn, danh tiếng triển khai đẩy mạnh kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) cộng nhiều kênh phân phối bảo hiểm qua showroom, trạm đăng kiểm, đại lý, trên toàn quốc giúp bạn tiện lợi tham dự và trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm ở VNI.

Phát biểu ở đại hội sau khi tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNI, Bà Lê Thị Hà Thanh chia sẻ, có địa vị của 1 công ty bảo hiểm đã có 10 năm làm việc các kết quả mà VNI đã đạt được sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các năm thứ hai. Chủ tịch VNI tin tưởng rằng, có sự ủng hộ, đồng thuận của cổ đông, bạn, VNI sẽ phát triển hiệu quả, bền vững, vào TOP 10 công ty bảo hiểm tốt nhất.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net